RIVM: sterke toename hart- en vaatziekten

14 december 2015

In 2040 zal het aantal mensen met een hartinfarct, beroerte of hartfalen in Nederland zijn gestegen tot 1,4 miljoen. Dat zou een stijging betekenen van 65% ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM in opdracht van de Hartstichting. De stijging komt deels door de vergrijzing, maar ook door een ongezonde leefstijl, zoals roken, te weinig bewegen en overgewicht.

Sterke toename hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 2 in Nederland

In 2011 waren er 850.000 patiënten die een hartinfarct of beroerte hebben gehad of die leden aan hartfalen. Na kanker zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer twee in Nederland. In 2014 overleden 38.000 Nederlanders eraan. De totale kosten van de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten bedragen volgens de Hartstichting nu al meer dan 8 miljard euro per jaar. Onderzoekers van het RIVM hebben op basis van de bevolkingsprognoses van het CBS en onder meer gegevens over het aantal rokers, het aantal mensen met hart- en vaatziekten, overgewicht, een te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte in 2011, berekend hoe het er in 2040 uitziet.

Integrale aanpak nodig om hart- en vaatziekten tegen te gaan

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: 'Hart- en vaatziekten hebben een enorme impact op onze maatschappij. Er móet nu iets veranderen om het aantal slachtoffers te verminderen en de almaar stijgende zorgkosten te drukken. Het is noodzakelijk dat we hart- en vaatziekten in een vroeger stadium kunnen herkennen en behandelen, zodat minder mensen ziek worden. Daarnaast moeten we nieuwe manieren vinden om een gezonde leefstijl lang vol te houden. Het is urgent dat de overheid, het bedrijfsleven en de zorg zich integraal inzetten om dit probleem aan te pakken.' Bekijk de publicatie Hart- en vaatziekten in Nederland 2015 (pdf) van de Hartstichting.

Informatie over gezondheidsrisico's en een gezonde leefstijl

Er zijn hulpmiddelen beschikbaar om gezondheidsrisico's op hart- en vaatziekten vast te stellen, zoals de Persoonlijke Gezondheidscheck. Ook zijn er materialen, zoals het Zorgplan Vitale Vaten en voorlichtingsmateriaal Gezond Leven die mensen met (kans op) hart- en vaatziekten informeren over een gezonde levensstijl.

Verder lezen over Hart- en Vaatziekten

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten