'Geef studenten een rol bij zelfmanagementondersteuning'

Docent verpleegkunde Berna Sol'Goede zelfmanagementondersteuning vraagt om een attitudeverandering van de zorgverlener. Daar kunnen studenten een bijdrage aan leveren’, blogt Berna Sol, docent verpleegkunde op de Hogeschool van Amsterdam.

'Toen ik nog als verpleegkundige werkte, was ik al gefascineerd door zelfmanagementondersteuning. Ik werkte met mensen met langdurige gezondheidsproblemen. Toen al merkte ik dat behandelingsgerichte oplossingen niet aansluiten bij wat mensen nodig hebben. Als hulpverlener zou je mensen moeten helpen bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. En je niet alleen focussen op bijvoorbeeld een mooie regulatie van de bloedwaardes.

Coachende rol

In 2009 ben ik gepromoveerd op zelfmanagementondersteuning. Ik heb een interventie op dit vlak ontwikkeld en getoetst. Wat ik toen onder andere heb geleerd, is dat zelfmanagement niet alleen een zorginnovatie is die je kunt implementeren. Het gaat veel meer om een attitudeverandering. Zelfmanagement vraagt om andere prioriteiten en een heel andere houding van de zorgverlener. De zorgverlener vervult een meer coachende rol.

Open mind

Vanwege mijn ervaring, was ik lid van de klankbordgroep van de werkplaats zelfmanagement. In de werkplaats werden zorgverleners zich heel bewust van wat er nodig is voor verandering. Dat echt het hele team die attitudeverandering moet nastreven. Dat is een sterke kant van dit project. Ook studenten die stage lopen bij zorgverleners, kunnen een belangrijke rol spelen in dit proces. Op school krijgen zij les over de toepassing van zelfmanagementondersteuning. Studenten gaan daar gemakkelijk in mee. Ze hebben nog een open mind en dragen niet de ballast van oude structuren met zich mee.

Aanpassen aan de praktijk

Tegelijkertijd hebben studenten geen goed zicht op de veranderingen die nodig zijn bij de zorgverleners. Zij hebben wel theoretische kennis over zelfmanagement en communicatieve vaardigheden. Maar een echte professionele attitude hebben zij nog niet. Onze ervaring is dat ze zich aanpassen aan de praktijk die op de stageplek gangbaar is. Dus als er erg directief wordt gehandeld en patiënten weinig ruimte krijgen, gaan studenten daarin mee.

Kritische vragen

Mijn oproep aan zorgverleners is: maak gebruik van de open mind van studenten. Studenten kunnen de rol op zich nemen om patiënten te ondersteunen. En ze kunnen kritische vragen stellen aan zorgverleners. Vragen waarom zaken gaan zoals ze gaan. En waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt. Juist omdat ze vanuit de theorie kijken naar wat er in de praktijk gebeurt. Maar dan moeten zorgverleners daar wel voor openstaan.’

Download het eindresultaat van de Werkplaats 'Zelfmanagement in de praktijk': Handleiding Zorgen voor Zelfzorg (pdf)

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten