Lage therapietrouw chronisch zieken

22 mei 2016

Meer dan de helft van de mensen met een chronische ziekte stopt binnen een jaar met het innemen van hun medicijnen. Zij doen dit om uiteenlopende redenen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers maakt zich hier zorgen over, meldt de NOS op haar website.

Uit recent onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, blijkt dat het slecht gesteld is met de therapietrouw in Nederland. Van alle medicijngebruik in Nederland gaat ongeveer een derde niet op de juiste manier.

Verslechtering gezondheid 

Lage therapietrouw chronisch ziekenLage therapietrouw leidt tot verslechtering van de gezondheidstoestand en brengt extra zorgkosten met zich mee. Door het niet juist innemen, werken geneesmiddelen niet of minder goed. Ook krijgen patiënten soms ten onrechte andere geneesmiddelen voorgeschreven, omdat het lijkt alsof de gekozen medicijnen niet werken.

Onttrekken aan behandeling

Patiënten onttrekken zich op verschillende manieren aan hun behandeling. Sommigen halen de voorgeschreven medicijnen niet op bij hun apotheek. Anderen stoppen voortijdig of melden zich niet meer bij hun arts voor de toediening van hun medicijnen. Een 3e groep patiënten neemt maar een deel van de voorgeschreven middelen.

Uiteenlopende redenen 

De redenen om de medicijnen niet of niet altijd in te nemen lopen uiteen. Bij een deel van de patiënten gaat het om praktische problemen. Ze vergeten hun medicijnen in te nemen. Of ze moeten tabletten slikken die zo groot zijn dat ze daar moeite mee hebben.

Bij patiënten die hun geneesmiddelen niet ophalen uit de apotheek is niet altijd duidelijk waarom dat niet gebeurt, maar in sommige gevallen spelen het eigen risico of bijbetalingen een rol. Een derde groep patiënten kiest er bewust voor om zich niet aan de voorschriften van hun arts te houden. Dat kan zijn omdat ze de bijwerkingen zo erg vinden dat ze het middel maar niet innemen.

Oplossingen voor hogere therapietrouw

Bart van den Bemt, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA): 'Alleen informatie geven of een folder meegeven over het belang van het op de juiste manier innemen van medicijnen is niet genoeg. Je moet per patiënt kijken wat er aan de hand is. Gaat het om vergeetachtigheid, dan kun je mensen een medicijnwekker geven of per sms een herinnering sturen als het tijd is voor hun medicatie.'

Gedragsverandering stimuleren

Ook kan er volgens Van den Bemt gezocht worden naar een andere manieren van toedienen wanneer de patiënt vergeetachtig is. 'En bij patiënten die bewust hun medicijnen niet slikken, kun je proberen tot een gedragsverandering te komen. Je kunt hiervoor gesprekstechnieken gebruiken. Het doel is dan om de patiënt ertoe te bewegen zelf te kiezen om de medicijnen wel te gebruiken,' aldus Van en Bemt. Lees meer over motiverende gesprekstechnieken 

Aanzienlijke besparingen

Door de therapietrouw te verhogen zijn aanzienlijke besparingen mogelijk. Het onderzoek suggereert dat die besparingen tot een miljard euro per jaar zouden kunnen oplopen.

Download het rapport 'Therapietrouw - van ervaren belang naar gedeeld belang' (pdf)

Bron: NOS

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten