Recepten voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

29 september 2015

Hoe kunnen we het aantal overlijdens door hart- en vaatziekten verminderen? Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) lijkt dé oplossing. In de pilot ‘Innovatie CVRM’ gingen vier zorggroepen aan de slag met CVRM-zorgprogramma’s op basis van de zorgstandaard CVRM. De resultaten lees je in het Rapport 'Project Innovatie CVRM' (pdf) Het rapport is bedoeld voor zorggroepen, eerstelijns zorgorganisaties en zorgverleners.

Geleerde lessen en producten

 vitale vaten

In de publicatie lees je meer over de geleerde lessen en vind je enkele producten die zijn voortgekomen uit de pilot. Zoals een knelpuntenanalyse voor zorggroepen, een ICT-tool om patiënten in beeld te krijgen die niet volgens de richtlijn worden behandeld en vragenlijsten voor patiënten ter voorbereiding van het spreekuur.

Cardiovasculair risicomanagement is maatwerk

Het rapport biedt ook een kijkje in de implementatiekeuken. In de praktijk blijkt dat zowel cardiovasculair risicomanagement als het implementeren ervan maatwerk is. Het rapport geeft handvatten hoe dit maatwerk vormgegeven kan worden. Aan bod komen: projectmanagement, patiëntenparticipatie, deskundigheidsbevordering zorgverleners, ondersteunen zelfmanagement en transmurale samenwerking CVRM (gedeelde zorg en substitutie).

Project Innovatie CVRM

Het project 'Innovatie CVRM' is mogelijk gemaakt door de samenwerkingsgroep Implementatie zorgstandaard CVRM. Deze groep is verbonden aan het Platform Vitale Vaten. De Hart&Vaatgroep neemt deel aan de samenwerkingsgroep en is lid van het Platform Vitale Vaten. De vier deelnemende zorggroepen zijn: Arnhem, BeRoEmD, ZGWA en Huisartsen Utrecht Stad. Vilans en ACSION ondersteunden de zorggroepen.

Download het rapport 'Project Innovatie CVRM' (pdf)

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten