Meer aandacht nodig persoonlijke omstandigheden in IZP

09 november 2015

Het NIVEL heeft het gebruik van een individueel zorgplan (IZP) ter ondersteuning van zelfmanagement geëvalueerd onder patiënten met COPD, Diabetes Mellitus type 2 en hart- en vaatziekten en zorgverleners van Zorggroep RCH Midden Brabant. Hoewel er positieve ontwikkelingen zijn, blijken er ook enkele aandachtspunten te zijn.

Kwaliteit van leven verbeteren

Zelfmanagement heeft afgelopen jaren meer aandacht gekregen onder zorgverleners. Het zou de gezondheid en kwaliteit van leven van chronisch zieken aanzienlijk kunnen verbeteren, omdat de zorg en begeleiding beter op de individuele patiënt kan worden afgestemd. Het IZP wordt als hulpmiddel ingezet om zelfmanagement in de praktijk vorm te geven.

Positieve veranderingen

Het RCH Midden Brabant wil het werken met een IZP bevorderen en vroeg NIVEL daarom het gebruik te evalueren. Uit het rapport van het NIVEL blijkt dat er positieve veranderingen zijn waar te nemen onder zorgverleners. Zelfmanagement van patiënten wordt belangrijker gevonden dan een jaar geleden en het IZP wordt meer gebruikt als instrument om zelfmanagement vorm te geven. Zorgverleners lopen echter ook tegen een aantal problemen aan.

Meer aandacht voor persoonlijke omstandigheden

Zowel zorgverleners als patiënten pleiten onder andere voor meer aandacht voor persoonlijke omstandigheden. De inhoud van het IZP zou meer moeten omvatten dan een medische behandeling; er moet meer aandacht komen voor persoonlijke omstandigheden van de patiënt. Een ander aandachtspunt dat genoemd wordt, is dat het merendeel van de zorgverleners vindt dat het IZP niet voor iedere patiënt geschikt is. Soms zien zorgverleners de noodzaak niet omdat een patiënt nauwelijks klachten heeft en soms ook is een patiënt in de ogen van de zorgverlener niet gemotiveerd of niet in staat om met een IZP te werken, bijvoorbeeld vanwege een te hoge leeftijd of een te zwakke gezondheid.

Niet onbekend

Deze aandachtspunten zijn niet onbekend en kwamen ook al in eerder onderzoek naar voren. Dat het IZP een goed hulpmiddel is om zelfmanagement in de praktijk vorm te geven is duidelijk; maar hoe dit er in de praktijk precies moet uitzien, behoeft verdere aandacht.

Lees het hele rapport (pdf)

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten