Gesprekskaart voor meer eigen regie

29 april 2016

Studente Veerle Wolters verdiepte zich in effectieve zelfmanagementinterventies voor diabetespatiënten in de huisartsenpraktijk. In co-creatie met Vilans ontwikkelde ze de gesprekskaart ‘Baas over je eigen gezondheid’ (pdf).

Gesprekskaart zelfmanagement - Baas over je eigen gezondheidUit onderzoek blijkt dat patiënten door het toepassen van zelfmanagement de regie meer in eigen hand hebben en daardoor minder afhankelijk worden van hun zorgverlener. De patiënt kan beter voor zichzelf opkomen en ervaart hierdoor een hogere kwaliteit van leven. Uiteindelijk zal de patiënt hierdoor minder vaak gebruik maken van de diensten van de zorgverleners, waardoor de totale zorguitgaven zullen dalen.

Effectieve componenten zelfmanagement

Veerle WoltersStudente Veerle Wolters volgt de opleiding 'Bachelor of Nursing' en verdiepte zich voor haar Bachelor Thesis in zelfmanagementinterventies. Veerle: ‘Studies laten zien dat informatie geven over zelfmanagement noodzakelijk is, maar vaak niet voldoende voor het adequaat toepassen ervan. Het inzetten van 3 componenten: een individueel zorgplan, motiverende gesprekstechnieken en het bepalen van onderwerp-topics tijdens een consult, blijkt het meest effectief.’

Ondersteunend hulpmiddel voor het consult

Veerle ging op zoek naar een ondersteunend hulpmiddel met deze drie componenten. Op Kennisplein Chronische zorg vond ze een Individueel Zorgplan, ontwikkeld door Vilansexpert Jeanny Engels, dat hierbij aansloot. In co-creatie met Jeanny Engels heeft zij dit hulpmiddel aangepast. Het resultaat is de gesprekskaart ‘Baas over je eigen gezondheid’.

Download ‘Baas over je eigen gezondheid' (klein formaat) (pdf) ‘Baas over je eigen gezondheid' (A4-formaat) (pdf)

Aandachtsgebieden en wensen, doelen en acties

De gesprekskaart is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of beperking en inzetbaar ter voorbereiding op of tijdens een consult. De kaart bestaat uit een aantal aandachtsgebieden, zoals voeding, beweging, stress, gewicht, medicatie, slaap/rust en seksualiteit. Op de andere zijde staan enkele vragen die behulpzaam zijn bij het samen met de patiënt in kaart brengen van persoonlijke wensen, doelen en acties.

Geschikt voor laaggeletterden

Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen de gesprekskaart gebruiken als input voor een individueel zorgplan of dagboek. De kaart is tevens te gebruiken als boekenlegger. Omdat de gespreksonderwerpen zijn afgebeeld met foto’s, is de kaart ook een heel geschikt hulpmiddel voor laaggeletterden en mensen met een taalachterstand.

Actief bezig met eigen gezondheid

Veerle verwacht dat patiënten met behulp van de gesprekskaart, op basis van informatie en advies van de zorgverlener, beter en sneller beslissingen kunnen nemen (shared decision making). ‘De patiënt zal gerichter vragen kunnen stellen aan de zorgverlener. Hierdoor is de patiënt beter voorbereid op een consult en kan de zorgverlener zorg op maat bieden. De patiënt wordt gestimuleerd om actiever bezig te zijn met zijn eigen gezondheid, waardoor de kwaliteit van zijn leven beslist zal toenemen,’ aldus Veerle Wolters.

Praktijkondersteuner somatiek

Veerle Wolters volgt de opleiding 'Bachelor of Nursing' (hbo-verpleegkunde) met het uitstroomprofiel praktijkondersteuner somatiek. Voor haar Bachelor Thesis deed ze onderzoek naar het toepassen van effectieve zelfmanagement-interventies voor Diabetes Mellitus type 2 patiënten in de huisartsenpraktijk. Bronnen en onderzoeken die Veerle heeft gebruikt zijn o.a.: (Heymans, 2007) (Haas, 2009) (Blanson, 2010) (Baan, 2012) (Vermeulen, 2013) (Trappenburg, 2014), (Engels, 2015), (Hoevenaars, 2015) (Munten, 2015). Wil je meer weten over de Bachelor Thesis van Veerle Wolters? Stuur een e-mail: veerle-93@hotmail.com

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten