eHealth waardevolle aanvulling op zorg chronisch zieken

08 december 2017

eHealth is een waardevolle aanvulling in de zorg voor chronisch zieken. Het is vooral nuttig om patiënten te informeren en gereedschappen te geven voor eigen regie. Dit concludeert onderzoeker Esther Talboom-Kamp van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Talboom pleit voor een mix van traditionele zorg en eHealth.

Zelfmeting eHealthDe kwaliteit van de zorg in Nederland is hoog, maar door de vergrijzing neemt het aantal mensen met een chronische ziekte toe. Volgens onderzoeker Esther Talboom-Kamp van het LUMC is eHealth als aanvulling op de bestaande zorg nodig om deze uitdaging het hoofd te bieden. Talboom Kamp: ‘Met eHealth krijgen patiënten meer regie over hun gezondheid, bijvoorbeeld als het gaat om leefstijl of medicijngebruik. Daardoor zullen ze sneller geneigd zijn hun gedrag te veranderen.’

Begeleiding bevordert gebruik eHealth

Esther Talboom-Kamp promoveerde in november aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Voor haar promotieonderzoek onderzocht Talboom-Kamp eHealth-toepassingen voor twee groepen patiënten. Bij COPD-patiënten keek ze naar het effect van verschillende manieren van het aanbieden van eHealth in huisartspraktijken. Patiënten die eHealth-toepassingen kregen voorgeschreven als een soort medicijn en daar veel begeleiding bij kregen, maakten er het meeste gebruik van. Ook het intensief trainen van huisartsen en praktijkondersteuners in het begeleiden van patiënten, leidde tot meer gebruik.

Effect op gezondheid niet aangetoond 

Voor de gezondheid van de patiënten maakte het geen verschil of ze wel of geen eHealth gebruikten. Talboom-Kamp: 'Dat kan komen doordat de looptijd van het onderzoek te kort was, of doordat het ging om patiënten met milde COPD bij wie de gezondheid sowieso aardig onder controle is.

e-Learning voor gebruik eHealth

Bij de tweede patiëntengroep, mensen met een chronische ziekte die antistolling gebruiken, vergeleek Talboom-Kamp de reguliere zorg met zelfmanagement. De patiënten gebruikten de antistollingsmedicijnen meestal vanwege een hartritmestoornis (boezemfibrilleren) of na het krijgen van een trombosebeen of –arm. In de zelfmanagementgroepen prikten patiënten zelf hun bloedwaarden en pasten hun medicijngebruik aan met behulp van een eHealth-applicatie. Zij werden getraind met een e-learning of een groepscursus.

Digitale zorg even goed als trombosedienst

Patiënten konden zelf kiezen of ze gebruik wilden maken van eHealth. De groep die hiervoor koos beschikte over voldoende digitale vaardigheden. Voor hen bleek zelfmanagement even goed als de zorg van de trombosedienst,' vertelt Esther Talboom-Kamp. 'EHealth met e-learning is dan de meest efficiënte werkwijze. De eHealth in deze studie werd zeer goed gebruikt, vanwege de goede aansluiting bij het dagelijks leven van de patiënt.'

eHealth-platform mag uitdagender

Wat Talboom-Kamp opviel, was dat mensen het eHealth-platform vaak te saai vonden. “Patiënten worden vrolijker van games, punten of avatars winnen. Nu klaagden ze dat de toepassingen toegespitst waren op ziekte in plaats van op mogelijkheden. Eén patiënt zei bijvoorbeeld dat ze al niet vrolijk werd van de welkomstboodschap: ‘Welkom op het COPD-platform’. Met technische verbeteringen zou eHealth een stuk aantrekkelijker kunnen worden.”

Verder lezen over eHealth

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten