Gesprekskaart 'Baas over je eigen gezondheid'

De gesprekskaart ‘Baas over je eigen gezondheid’ is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of beperking en inzetbaar ter voorbereiding op een persoonsgericht consult. De kaart bestaat uit een aantal aandachtsgebieden, zoals voeding, beweging, stress, gewicht, medicatie, slaap/rust en seksualiteit. Op de andere zijde staan enkele vragen die behulpzaam zijn bij het samen met de patiënt in kaart brengen van persoonlijke wensen, doelen en acties.

Gesprekskaart zelfmanagementInzetbaar bij laaggeletterdheid

Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen de gesprekskaart gebruiken als input voor een individueel zorgplan of dagboek. De kaart is tevens te gebruiken als boekenlegger. Omdat de gespreksonderwerpen zijn afgebeeld met foto’s, is de kaart ook inzetbaar als hulpmiddel voor laaggeletterden en mensen met een taalachterstand.

Download de gesprekskaart ‘Baas over je eigen gezondheid’ (pdf)

Meer informatie over de gesprekskaart


Voor wie: Eerstelijns zorgverleners
Aantal pagina’s / duur: 2 pagina’s
Ontwikkeld door: Studente Veerle Wolters en zelfmanagementexpert Jeanny Engels, Vilans
Kosten: Gratis
Afkomstig uit: Inventarisatie Individuele Zorgplannen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten