Zelfmanagement bij chronische ziekten

Artikel over zelfmanagement bij chronische ziekten van J. Trappenburg e.a. uit Huisarts & Wetenschap (2014). Zelfmanagement is een erkend onderdeel van de behandeling van chronische aandoeningen en de verwachtingen zijn torenhoog. Toch stuit brede invoering van zelfmanagementprogramma’s op beletsels.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar er is nog geen eenduidig bewijs voor de effectiviteit van zelfmanagementprogramma’s, onder andere door grote verschillen in terminologie. Er zijn zeker indicaties dat zelfmanagement potentie heeft, maar lang niet alle patiënten reageren op de interventies. De variatie tussen programma’s en patiëntenpopulaties is enorm en daardoor is moeilijk te bepalen wat nu precies werkt en bij wie.

Deze publicatie verduidelijkt de terminologie en evalueert de bewijskracht voor de effectiviteit van zelfmanagementprogramma’s. Overduidelijk is dat niet alle patiënten profiteren van de huidige one-size-fits-all-benadering. Er is behoefte aan zorg op maat, afgestemd op de individuele patiënt. Dat vergt nader onderzoek naar de succesfactoren: welk type interventie, met welke inhoud, in welke vorm en in welke intensiteit is het kansrijkst bij welk type patiënt?

Het onderzoeksconsortium Tailored Self-management & Ehealth (TASTE) probeert deze factoren systematisch te ontrafelen en op maat gesneden interventies te ontwikkelen. Vooralsnog doen eerstelijnszorgverleners er goed aan, de geschiktheid van een zelfmanagementinterventie voor iedere patiënt goed af te wegen.

Zelfmanagement bij chronische ziekten (pdf)


Voor wie: Eerstelijns zorgverleners, Bestuurders / managers
Aantal pagina’s / duur: 5 pagina's
Ontwikkeld door: J. Trappenburg e.a. (auteurs)
Kosten: Gratis

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten