eHealth-monitor 2016: meer dan techniek

06 oktober 2016

Hoe staat het met eHealth in Nederland? De eHealth-monitor 2016 van het Nictiz en NIVEL is verschenen. Het gebruik van eHealth neemt langzaam maar zeker toe, maar er zijn nog steeds veel belemmeringen, vooral in de uitwisseling van gegevens. eHealth is meer dan techniek invoeren, concluderen de onderzoekers. Wijzelf bepalen hoe eHealth zich ontwikkelt.

eHealth-monitor 2016Veel huisartsen bieden inmiddels online zorgdiensten aan, zoals een herhaalrecept aanvragen (75%) of een e-consult (60%). Helaas maken patiënten er nog weinig gebruik van. Lichamelijke activiteit bijhouden via een app of apparaat is toegenomen. eMental-health is een succes, 92% van de poh's-ggz werkt ermee. Deze en meer facts lees je in de infographic eHealth-monitor 2016 (pdf).

Menselijke en organisatorische aspecten essentieel

De eHealth-monitor 2016 laat zien dat eHealth meer is dan het invoeren van een nieuwe techniek. Het gaat om maatschappelijke innovatie waarbij menselijke, organisatorische en omgevingsaspecten van groot belang zijn. Zorgverleners en zorgmanagers geven aan welke zaken essentieel zijn, als we eHealth willen inzetten om de zorg te verbeteren: samenwerking, kennisdeling, aandacht voor opleiding en ondersteuning en het maken van gemeenschappelijke keuzes voor standaarden en best practices.

7 conclusies op een rij

De belangrijkste conclusies van de eHealth-monitor 2016 op een rij:

  1. Er is een flink aanbod van online diensten, vooral bij de huisarts, maar toch weten de meeste zorggebruikers niet goed wat er mogelijk is.
  2. Artsen bieden hun patiënten langzaam maar zeker meer mogelijkheden voor online inzage in hun medische gegevens, vooral voor voorgeschreven medicatie.
  3. 92% van de praktijkondersteuners van de huisarts voor de geestelijke gezondheidszorg werkt met eMental Health, vaak bij een klein deel van de cliënten.
  4. De caresector vindt innovatie belangrijk, maar het gebruik van eHealth, zoals beeldschermzorg, neemt er nauwelijks toe.
  5. Van de medisch specialisten houdt inmiddels 86% zijn dossier elektronisch bij, maar de helft vindt dat het teveel tijd kost voor wat het oplevert.
  6. Medisch specialisten vinden dat de mogelijkheden tekort schieten om online patiëntinformatie uit te wisselen. Er is weinig vooruitgang.
  7. eHealth is meer dan techniek. Wijzelf, onze organisaties en onze omgeving bepalen hoe deze maatschappelijke innovatie vorm krijgt.

Download de eHealth-monitor 2016 op de website van het Nictiz

eHealth-monitor dataNieuw: eHealth-monitor data

Nieuw is de eHealth-monitor Data, die per gebruikersgroep (zorggebruikers, huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen etc.) laat zien welke eHealth-toepassingen ze gebruiken.

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten