Substitutie bij Proeftuin Blauwe Zorg

In de regio Maastricht is veel ervaring opgedaan met het verplaatsen van medisch-specialistische zorg naar de eerste lijn. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Guy Schulpen, programmamanager Proeftuin Blauwe Zorg en medisch directeur Zorggroep ZIO over zijn ervaringen met substitutie. 'Het is géén slagboom voor de tweede lijn'.

'Onze regio zucht niet alleen onder vergrijzing, maar ook onder ontgroening. Zuid-Limburg telt aanzienlijk meer chronisch zieken dan de rest van Nederland. De leefstijl is van oudsher wat ongezonder en een aantal vervuilende industrieën hebben het er niet beter op gemaakt. Kortom: de bewoners van de regio hebben een relatief lage levensverwachting en een hoge zorgbehoefte.

Specialistisch spreekuur in huisartsenpraktijken

Die combinatie vergt slimme, in gezamenlijkheid bedachte oplossingen, stelt Schulpen. Daarom wordt de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd. De huisartsen verwijzen twijfelgevallen – moet deze patiënt echt in de tweede lijn behandeld worden? – naar een medisch specialist. Deze specialisten houden tweewekelijks spreekuur in verschillende huisartsenpraktijken. Het is géén slagboom voor de tweede lijn, benadrukt Schulpen. ‘De insteek is zeker niet alleen financieel, het project beoogt ook verbetering van de zorg. Dat bereik je onder andere door te voorkomen dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen die daar niet thuishoren, met alle bijbehorende risico’s. En ook door patiënten die er wel thuishoren in een vroeg stadium te identificeren.’

Bron: De Eerstelijns

Lees het volledige artikel uit De Eerstelijns (pdf)

Bekijk de beschrijving van de Proeftuin Blauwe Zorg

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten