Op zoek naar nieuwe vormen van wijkgerichte zorg en ondersteuning

In de eerste aflevering van de blogserie 'Over grenzen' beschrijven Marjon Tijl, beleidsadviseur van de gemeente Haarlem en Inge Veenstra, manager van Zorgbalans hoe ze in Haarlem op zoek gaan naar nieuwe vormen van zorg en ondersteuning in de wijk.

In het twee jaar durende traject ‘Vernieuwend organiseren’ gaan buurtbewoners van de Haarlemse Transvaalbuurt en lokale partijen met elkaar in gesprek over nieuwe arrangementen voor zorg en ondersteuning. Vilans bracht allereerst de wijk in kaart, interviewde bewoners over hun vragen en wensen en organiseerde een brainstormbijeenkomst.

Transvaalbuurt in Haarlem

Open mind

Inge Veenstra, manager frontoffice Zorgbalans: ‘Onze intentie was om met een open mind te kijken naar hoe het anders kan. Laat het denken in bestaande structuren los. Als we opnieuw zouden beginnen, hoe zouden we het dan doen? Wat hebben we nodig om zorg en ondersteuning anders te organiseren? Op de brainstormavond waren wijkbewoners, gebiedsmanagers, vrijwilligers, mantelzorgers en wijkraadleden aanwezig. Het was een inspirerende avond, met veel positieve energie.

Bewustwording

Na de brainstorm lag er geen concreet antwoord op de vragen. Het creatieve denken bleek toch moeilijker dan verwacht. Inge Veenstra: ‘Buurtbewoners stellen zich afwachtend op: wat hangt ons boven het hoofd? Dit traject is tevens een bewustwordingsproces. Mensen realiseren zich dat er dingen gaan veranderen. Het is nu eenmaal realiteit dat we meer voor elkaar moeten gaan zorgen.’

Terughoudend

Marjon Tijl, beleidsadviseur van de gemeente Haarlem: ‘Al werkende kwamen we erachter dat mensen in deze buurt nogal op zichzelf zijn. Ze zijn gericht op professionele zorg en ondersteuning en niet zo gemakkelijk te activeren. Het is best complex. Ook professionals reageren terughoudend: waarom moet het allemaal anders? We doen het toch goed? Je kunt minder hard gaan dan je zou willen. Je moet rekening houden met waar bewoners en professionals staan. ‘

Creatieve werkvormen

Vilans zette naast de brainstormbijeenkomst diverse creatieve werkvormen in om ideeën en informatie van wijkbewoners en stakeholders in de wijk te verzamelen, zoals: de greenfieldmethode, het eigen kracht spel en een workshop scenario denken. Ook werden studenten ingezet, die huisbezoeken aflegden en straatinterviews deden.

Verbindingen gelegd

Inge Veenstra: 'Het traject heeft ons tot nu toe heel veel informatie opgeleverd. We hebben goed in beeld: wat is er nu in deze wijk? Er is veel meer bekendheid van wat er gedaan wordt, wat er kan, wat vrijwilligers allemaal doen. Mensen kenden elkaar in deze wijk niet goed. Er zijn veel nieuwe verbindingen gelegd: men weet elkaar beter te vinden.'

Vervolgstappen

In 2014 vinden vervolgstappen plaats om te komen tot nieuwe arrangementen. Ook zullen vernieuwende ideeën verkend worden, die elders in het land tot positieve resultaten leiden. Marjon Tijl: ‘Tot nu toe heb ik het ervaren als een enerverend proces. Een goede mix van enthousiasme, flexibiliteit en tegelijkertijd reëel kijken naar wat je kunt bereiken. Op sommige momenten kwamen de wildste ideeën voorbij en dan moet je toch realistisch blijven: wat is haalbaar?' 

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten