Wijkverpleegkundige: 'Slag naar eigen regie maken'

Jikke Hammenga, wijkverpleegkundige van een wijkteam in Amersfoort, vertelt over de samenwerking in de wijk: 'Cliënten vinden het een voordeel dat één persoon alle informatie heeft'.

'60% van mijn tijd besteed ik aan het sociaal wijkteam. Elke week hebben we overleg en verdelen we de casussen. In het wijkteam zitten veel disciplines: jeugd, welzijn, maatschappelijk werk en ouderenzorg. We zijn er voor iedereen, dus 0 tot 100 jaar. Naast het sociaal wijkteam werk ik in mijn eigen thuiszorgteam. Ik merk dat ik de werkwijze vanuit het wijkteam meeneem naar mijn eigen thuiszorgteam. De slag naar eigen regie, die slag moeten wij als thuiszorg ook maken.

Wijkproblematiek

De afspraak is dat we vanuit het wijkteam met z’n tweeën ergens op af gaan. Ik ga mee als er een wijkverpleegkundige nodig is. Als het bijvoorbeeld om jeugdzaken gaat, ga ik in eerste instantie niet mee. Per casus is er één regiehouder. We werken nu veelal nog casusgericht maar uiteindelijk willen we ook meer integraal, brede wijkproblematiek aanpakken.

Voordeel wijkteam

Het voordeel van het wijkteam voor mij als wijkverpleegkundige is, dat het verrijkend is voor mijn beeld van de wijk. Ik heb nu veel meer zicht op wat er speelt in mijn wijk. Ik ken nu de complexe problemen die er spelen achter bepaalde voordeuren. Maar ook de hulp die er is, bijvoorbeeld van jeugdzorg en van MEE. Daar weet ik nu veel meer van. Ik kan meer en gerichter lijnen inzetten.

Gezamenlijk belang van de cliënt

Ik ben onafhankelijk als wijkverpleegkundige. Ik wijs cliënten niet automatisch door naar mijn eigen thuiszorgorganisatie. Het gaat erom wat mensen zelf willen. Er zijn bijeenkomsten waar wijkverpleegkundigen uit allerlei thuiszorgorganisaties bij elkaar komen voor kennismaking en mogelijke samenwerking. Dat is een positieve ontwikkeling. Het gaat om het gezamenlijk belang van de cliënt.

Huisarts en wijkteam

Het contact met huisartsen begint te lopen. In mijn wijk is een huisartsenpraktijk koploper met alle ontwikkelingen. Een andere praktijk was eerst afwachtend, eerst maar eens zien hoe het gaat lopen. De wijkverpleegkundige wordt nu steeds meer ingezet door huisartsen. Ik heb mezelf, bij sommige huisartsen, wel moeten ‘aanprijzen’. Dit ben ik en dit kan ik doen voor jullie/onze patiënten. Het is afstemmen met de POH-ers over de taakverdeling. Vanuit het sociaal wijkteam is er 1 contactpersoon per huisartsenpraktijk.

Sociaal wijkteam

Mijn eerste casus zal ik nooit vergeten. De huisarts schakelde het wijkteam in voor iemand die vanuit het ziekenhuis thuis kwam. Er waren veel problemen: diabetes, alcoholisme, verwaarlozing, financiën. Ik kwam daar om verpleegkundige zorg te verlenen. Maar uiteindelijk heb ik diverse lijnen gelegd.

De maatschappelijk werker is er vanuit het sociaal wijkteam bij gehaald. Er zijn vrijwilligers langsgekomen die het hele huis en de tuin hebben aangepakt. Hij heeft huishoudelijke hulp gekregen. De mantelzorgers zijn ondersteund. Zonder het sociaal wijkteam was dit niet zo breed aangepakt. Dit is het resultaat van het uitgangspunt ‘Een gezin, een plan’.

Taken wijkteam

Het is nog uitzoeken welke doelgroepen wij als wijkteam langdurig kunnen helpen. Mensen die voor altijd hulp nodig hebben, is dat iets voor ons als wijkteam? Als je wekelijks een uur naar iemand toe moet voor begeleiding, loop je als wijkteam snel vol. Wat ook nog in ontwikkeling is de registratie. Het systeem van de gemeente en dat van mijn organisatie zijn niet op elkaar aangesloten. Ik werk met 2 systemen.' 

Lees ook het interview met wijkverpleegkundige Awina Nijntjes en coach wijkteam Fatima El-Akili

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten