Projectleider Barbara de Groen: ‘Betere afstemming door wijkteams’

Projectleider sociale wijkteams gemeente Nieuwegein Barbara de Groen

Barbara de Groen is projectleider sociale wijkteams bij de gemeente Nieuwegein. Vanuit Vilans begeleidt zij de gemeente bij het organiseren van zorg en ondersteuning in de buurt.

‘Begin 2014 zijn we in Nieuwegein gestart met een wijkpilot waarin we twee sociale wijkteams hebben opgezet. Er moet nog wel wat geregeld en afgestemd worden, maar het gaat de gemeente zeker lukken om op 1 januari de ondersteuningstaak van het rijk over te nemen. We streven ernaar om alle ondersteuningsvragen zorgvuldig én snel te beantwoorden en de inwoners die dat nodig hebben ondersteuning op maat te bieden.

Foto Sociale wijkteams Nieuwegein

Meer afstemming door sociale wijkteams

Deze transitie brengt zeker voordelen. Nu is het nog zo dat verschillende hulpverleners tegelijkertijd met een inwoner of een gezin bezig kunnen zijn, zonder dat zij dat van elkaar weten. Per 1 januari organiseert de gemeente zorg en ondersteuning in de buurt zelf, vanuit een multidisciplinair team, met vaste begeleiders en duidelijke afspraken. Dat zal zeker tot betere afstemming en nieuwe oplossingen leiden. Dat merken we nu al.

Laagdrempelig wijkservicepunten

Om de ondersteuningsvragen van inwoners snel en goed te kunnen beantwoorden, komen in Nieuwegein laagdrempelige wijkservicepunten. Hier kan iedereen terecht voor vragen en informatie. Daarnaast komt er een telefonische hulplijn en een website voor de mensen thuis.

Algemene of maatwerkvoorziening

Bij elke complexe hulpvraag bespreekt het sociale wijkteam met de inwoner wat iemand zelf nog kan en waarvoor hulp nodig is van familie, vrienden of buren. Ook wordt bekeken of een beroep kan worden gedaan op de algemene voorzieningen. Als dat niet voldoende is en er meer steun nodig is, wordt een zogenaamde maatwerkvoorziening ingezet.

Inzoomen op eigen kracht

Samen met de inwoner gaat het sociaal wijkteam op zoek naar een adequate oplossing, afgestemd op de behoefte van de inwoner. Die behoefte is niet altijd hetzelfde als de zorgvraag waarmee iemand bij het wijkteam komt. Door in te zoomen op de onderliggende behoefte, onderzoek je waar iemands kracht ligt. Waar veert iemand van op tijdens het gesprek? Welke wensen heeft iemand? Dat is dus maatwerk.

Kwaliteit van leven

In die zoektocht kun je samen tot nieuwe oplossingen komen die de inwoner helpen de kwaliteit van zijn leven te verbeteren. Dat zou wat mij betreft de stip op de horizon moeten zijn. En is het niet mooi als je daar als professional een zinvolle bijdrage aan kunt leveren? Want in het gesprek met de inwoner kun je het verschil maken!

Oefenen is sleutelwoord sociale wijkteams

Dit gesprek met inwoners gebeurt bij mensen thuis, in tweetallen. Zo leren teamleden optimaal van elkaar. Komen de twee teamleden er niet uit, dan overleggen ze met andere collega’s uit het team. Het sociaal wijkteam is een multidisciplinair team met leden uit verschillende organisaties: de wijkverpleegkundige, welzijnscoach, maatschappelijk werker, MEE consulent, Wmo-consulent en een afvaardiging van de vrijwilligers. Met trainingen, casuïstiekbesprekingen en intervisie verbeteren we de kwaliteit. Oefenen blijft het sleutelwoord.

Lerende houding en samenwerken

We leren veel in deze periode. Samen een nieuwe werkwijze ontwikkelen gaat niet vanzelf. Bovendien komen in Nieuwegein drie integrale teams die naast Wmo, ook jeugd en participatievragen oppakken. Dat vraagt om zorgvuldigheid en afstemming met veel partners. Alle ervaringen die we nu opdoen in de pilots kan Nieuwegein straks goed gebruiken. Als iedereen zich lerend blijft opstellen en goed blijft samenwerken, ben ik ervan overtuigd dat de sociale wijkteams van Nieuwegein straks snel, goed en adequaat gaan opereren.’

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten