Welzijnscoach Lieke van Kruijsbergen: 'eigen kracht versterken'

Welzijnscoach gemeente Nieuwegein Lieke van Kruijsbergen

Als welzijnscoach neemt Lieke van Kruijsbergen deel aan het sociaal wijkteam van de gemeente Nieuwegein. 'Onze wijkaanpak zet mensen in hun eigen kracht. Wat mij opvalt is hoeveel mensen met een kwetsbaarheid juist iets voor een ander willen en kunnen betekenen.'

'In Nieuwegein werken we als T-shaped professional, waarbij je de rol van generalist op je neemt en als team van elkaars kennis en kunde leert. In ons team zit een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker, een WMO-consulent, een MEE-consulent en iemand vanuit het Netwerk Vrijwilligers in de Zorg. Afhankelijk van de hoofdvraag van de patiënt gaat de professional met de meest passende expertise bij de inwoner op gesprek. Er gaat altijd een collega mee die op aanvullende onderwerpen kan versterken.' 

Leefgebieden in kaart

We brengen de situatie en de vraag van de inwoner zo duidelijk mogelijk in beeld. Dat doen we door op verschillende leefgebieden vragen te stellen. Hierdoor kunnen achterliggende vragen naar boven komen. Zo kan duidelijk worden wat de inwoner belemmert of juist kan helpen bij het vinden van een oplossing. We pakken alle vragen op en kunnen op meerdere terreinen zorgen voor de juiste ondersteuning. Samen met de inwoner stellen we een plan van aanpak op. Waar nodig raadplegen we collega’s uit ons team of in het veld.

Samenwerken met specialisten

We hebben een scholing gehad van de Hogeschool Utrecht over het werken als T-shaped professional. In onze rol van generalist kunnen we een specialist betrekken wanneer dat nodig is. In de scholing was veel aandacht voor de aanleiding en het moment van het leggen van deze verbinding. Het betrekken van de specialist kan in de vorm van consultering, maar ook door aanwezigheid van een cliënt-ondersteuner tijdens het gesprek. 

Kracht van de bewoner

We hebben oog voor de eigen wensen en mogelijkheden van de inwoner. Een grote vooruitgang. Het zorgt ervoor dat gekeken wordt naar wat iemand ondanks eventuele beperkingen wel kan en zinvol vindt om te doen. Denk aan vrijwilligerswerk of vrijetijdsbesteding. Ook kan een maatje worden ingezet. Dit alles kan vereenzaming voorkomen en het leven zinvoller en prettiger maken. Het zet mensen in hun eigen kracht.

Sociale netwerk versterken

Aandacht voor het eigen netwerk is ook erg belangrijk. Soms is er schroom om hulp te vragen, maar is de omgeving volledig bereid een handje te helpen. Het bestaande sociale netwerk inzetten of versterken kan veel opleveren. Wat mij opvalt is hoeveel mensen met een kwetsbaarheid juist iets voor een ander willen en kunnen betekenen. Ik breng mensen met elkaar in contact. Het leggen en versterken van de juiste verbindingen vormt het hart van mijn werk.

Weerstand

Soms komen we wantrouwen tegen. Inwoners zijn soms bang om de dupe te worden van bezuinigingen. Als ik dit opmerk, ga ik daarover in gesprek. Ik ontken niet dat de zorg verandert en dat dit consequenties heeft. Wat ik voorop stel is samen met de inwoner op zoek te gaan naar de best passende oplossingen en mogelijkheden. Daarbij is het behouden of verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënt het gemeenschappelijke doel. De richting waarin we de oplossing zoeken is soms misschien een andere dan de patiënt verwacht, maar hoeft zeker geen slechtere richting te zijn.

Levensvreugde

Binnen mijn functie van welzijnscoach heb ik aandacht voor wat inwoners versterkt. Ik kijk naar wat iemand meer levensvreugde geeft en hoe dit te bereiken. Vaak is hierbij extra ondersteuning nodig omdat iemand door zijn gezondheid of situatie kwetsbaar is. Naast vragen op het sociale vlak spelen er altijd ook andere zaken. Hierin kan ik adviseren en doorverwijzen. Ik ben goed op de hoogte van het aanbod van vrijwilligers- en professionele organisaties in Nieuwegein. Omdat ik veel inwoners in de wijk ken, ben ik een verbindende schakel op het gebied van sociaal contact en burenhulp.'

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten