Beleidsadviseur Marjon Tijl: ‘Elkaar opzoeken en slim samenwerken’

Maaike Groen

In de blogserie 'Over grenzen' deelt Marjon Tijl haar ervaringen over de transitie Wmo-AWBZ. Marjon is beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente Haarlem. 'Ik zie bij de mensen in het veld een volhardende houding: ze gaan dóór!'

‘De pilot in de Transvaalbuurt in Haarlem-Noord vind ik een heel mooi experiment. Professionals van verschillende organisaties – Zorgbalans, Amstelring en Dock - kijken bij tien cliënten hoe ze de zorg anders en goedkoper kunnen organiseren. Heel concreet, in de dagelijkse praktijk, wordt uitgezocht wat anders kan. Dus: wat kun je als professionals aan elkaar overlaten: als jij dit doet, hoef ik dat niet meer te doen. En wat kun je mensen zelf laten oplossen of met hulp van vrijwilligers?

Speeltuin in Transvaalbuurt Haarlem

Volhardende houding

Ik werk bij de gemeente. De huidige ontwikkelingen in zorg en welzijn vragen van ons, meer dan ooit, dat wij samen en in gesprek met alle partijen zoeken naar nieuwe werkwijzen. Als gemeente krijgen wij een grotere rol als opdrachtgever en financier. Wij geven richting en leggen verbanden tussen de partijen. Maar de mensen in het veld moeten het uitvoeren. Zij zijn de experts, zij kennen de cliënten. Ik zie bij hen een volhardende houding: mensen gaan dóór, ook als er bijvoorbeeld heel weinig actieve bewoners op een bijeenkomst komen. Daar speelt Vilans een stimulerende rol in. Vilans is een belangrijke motor in deze pilot.

Slim samenwerken

Ik sta achter de transities. Je ziet dat professionals soms langs elkaar heen werken en nog te weinig een beroep doen op de eigen kracht van mensen en op hun netwerk. Ik denk dat zorg en ondersteuning anders georganiseerd kunnen worden, dat het samenspel tussen professionals en vrijwilligers anders kan. Ik wil dat het voor professionals vanzelfsprekend wordt om elkaar op te zoeken en slim samen te werken, ook met het informele netwerk.

Foto van de wijk

De Transvaalbuurt is een interessante buurt om deze pilot uit te voeren. Er zitten weinig bewoners die uit zichzelf initiatieven nemen. We zijn begonnen met het maken van een foto van de wijk: wie wonen er, welke voorzieningen zijn er? Studenten hebben interviews gehouden met bewoners. Die gesprekken hebben ook bij de bewoners een proces van bewustwording op gang gebracht: zij geven nu aan behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek en vragen of het gebouwtje van de speeltuin daar niet een rol in kan spelen.

Partijen meekrijgen

Ik zie veel enthousiasme bij organisaties en dat is een kans om hier een succes van te maken. Tegelijk is het nog een enorme uitdaging om alle partijen mee te krijgen, van manager tot uitvoerend medewerker. Uiteindelijk moet iedereen ervan doordrongen zijn dat we zorg en ondersteuning anders met elkaar moeten organiseren. Dat betekent dat je soms iets moet loslaten en aan anderen overlaten: professionals maar ook vrijwilligers.

Buurman die naar je omkijkt

Ik ben niet bang dat vrijwilligers uiteindelijk de taken van professionals gaan overnemen. Er zal altijd werk zijn voor professionals. Vrijwilligers zijn vooral belangrijk vanwege hun preventieve taak. Je voelt je toch beter als je het gevoel hebt dat je buurman naar je omkijkt?’

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten