Opbouwwerker Miranda Geurts: 'Vrijwilligers leiden sociaal wijkteam'

Miranda Geurts opbouwwerker Vorkmeer gemeente Nederweert

Miranda Geurts is opbouwwerker bij welzijnsinstelling Vorkmeer. Ze begeleidt de opzet van een sociaal wijkteam in het Limburgse dorp Ospel.

'We groeien in Ospel toe naar een wijkaanpak waarbij vrijwilligers in the lead zijn en professionals op de achtergrond fungeren. We zijn al aardig op weg naar de participatiemaatschappij. We werken met twee teams: vrijwilligers en professionals. De vrijwilligersgroep komt elke drie weken bij elkaar, de professionals iets minder vaak. Het proces wordt door welzijnsinstelling Vorkmeer begeleid. Het is mijn taak als opbouwwerker om vragen te stellen als: wat kunnen jullie, wat willen jullie? En vooral ook: wat willen jullie niet?

Blogserie sociaal wijkteam Ospel, Nederweert - Fotograaf Henk Roemen
Plein bij gemeenschapshuis Ospel - fotograaf: Henk Roemen

Procesondersteuning sociale wijkteams

Ik doe dit werk nu zes jaar en er verandert veel, nog steeds. We waren altijd vrij aanbodgericht en dat was zes jaar terug prima. Maar nu hebben we duidelijk een andere rol: ondersteunen, zo mogelijk faciliteren en vooral goed luisteren naar de vraag. De vrijwilligers hebben de leiding, zij bepalen wat er gebeurt in Ospel. Ik sluit daarbij aan en dat is ook mijn rol. Vaak is de procesondersteuning in eerste instantie nog vrij intensief, maar die wordt na verloop van tijd minder. Het is prachtig als je ziet dat vrijwilligers uiteindelijk zelf dingen ontwikkelen en uitvoeren, zonder dat wij ons er nog mee bemoeien!

Informele hulp en ondersteuning

Ik zie het als mijn taak om de bewoners een spiegel voor te houden. In het begin zeiden de bewoners tegen de gemeente: zeg maar wat wij kunnen doen. Maar dat is verleden tijd. We hebben gezegd: jullie kunnen en mogen zelf bepalen wat er in Ospel gebeurt. Jullie visie is belangrijk. Dat moet groeien en dat gebeurt nu ook.

We doen het in Ospel dus van onderop, vanuit de vrijwilligers, en daarin schuilt het succes. Het gaat immers om het dorp. Ospel heeft een zeer actieve dorpsraad en dat was ons startpunt. Gedurende het proces hebben de vrijwilligers aangegeven in hun groep dat zij zich vooral bezig willen houden met de informele hulp en ondersteuning. Kwesties als "hoe om te gaan met privacy?" vinden ze lastig. Dus dat breng ik in bij de professionals.

Groep vrijwilligers uitbreiden

Er zijn risico’s als je bewoners, vrijwilligers, de leiding geeft. Als ze afhaken, en dat mag als je vrijwilliger bent, is er een kans dat je niemand overhoudt. De huidige vrijwilligersgroep is dan ook druk bezig met het uitbreiden van hun groep. Ze doen dit door het organiseren van een informatieavond voor alle verenigingen uit Ospel. Zij kunnen immers een belangrijke signalerende functie vervullen. Zo hopen ze dat nog meer bewoners actief worden en dan heb je wat je wilt: namelijk dat het hele dorp in beeld is en dat heel veel mensen meedoen.

Afstemming vrijwilligers en professionals

Ik vind het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen vrijwilligers en professionals. Regelmatig komen beide groepen hiervoor bij elkaar. Per groep is er dan een afvaardiging. Veelal wordt er overdag vergaderd, omdat het voor de vrijwilligersgroep beter uitkomt. Mochten zij echter ’s avonds willen afspreken, dan doen we het ’s avonds. Zo werkt dat als bewoners the lead hebben.'

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten