Karen Reijnen, Wmo-consulent: 'De GG-methodiek werkt inspirerend'

Wmo-consulent Karen Reijnen van de gemeente Laarbeek vertelt over het toepassen van de GG-methodiek in haar werk, die uitgaat van gezondheid en gedrag. 

'De GG-methodiek heeft een positieve insteek en dat spreekt mij aan. Het gaat uit van gezondheid en gedrag - GG dus - en niet van ziekte en zorg. Ik pas die techniek toe als ik met mensen praat. Het is inspirerend: je bent nu veel meer bezig met gezond en zinvol leven. Ik stel positieve vragen, ik denk met iemand mee over HUN oplossingen. Het is een aanpak die mij helpt als ik met mensen praat over hun eigen kracht.

Sociaal wijkteam

De training over de GG-methodiek hebben we met het hele sociaal wijkteam gevolgd. Sinds januari hebben we een sociaal wijkteam in één van de kernen van Laarbeek. Ik werk samen met de maatschappelijk werker, de dorpsondersteuner en de wijkverpleegkundige. We krijgen als sociaal wijkteam heel veel vragen van burgers. Over rolstoelen, persoonlijke verzorging maar ook over ruzies met de buren. We beantwoorden alle vragen over zorg en welzijn. Het uitgangspunt daarbij is dat de mensen kijken naar wat zij zelf kunnen en wat ze zelf belangrijk vinden. De GG-methodiek is hierop gebaseerd en daarom hebben we voor deze training gekozen.

Trapleuning

Ik benadruk in een gesprek altijd dat de tijd veranderd is. Dat het niet meer gaat over ‘ik ben ziek en jullie zorgen voor mij’ maar over hoe je op een gezonde en zinvolle manier kunt leven, samen met je familie en buren. De meeste mensen begrijpen dat er minder geld is. Ze vinden het prima als ik met ze meedenk over wat er mogelijk is. Laatst was er een mevrouw die een traplift wilde zodat ze weer boven kon douchen. Ze bleek een gebroken pols te hebben en kon de trap rechts niet pakken. Al pratende kwamen we erachter dat ze weer naar boven kan als er links een trapleuning komt. Haar broer was bij het gesprek en die wilde dat zelf verder regelen. Dat vind ik mooi aan dit werk. Dat je een goed gesprek hebt en dat mensen erachter komen dat ze het zelf kunnen oplossen. Dat geeft hen een beter gevoel en mij ook.

Seniorenwoning

Mijn kracht is dat ik de tijd neem om met mensen te praten. Ik wil mensen uit de verf laten komen. Ik luister naar hun verhaal en ik denk mee over hun oplossingen. Met een goed gesprek kom je een heel eind. Ik spreek wel eens mensen die al 40 jaar in hetzelfde huis wonen. Ze hebben een traplift en aangepaste douche en nog veel meer aanpassingen nodig. Naar een seniorenwoning wilde ze liever niet. Ken je iemand in een seniorenwoning, vraag ik dan. Misschien kun je er eens gaan kijken. Of bel aan en vraag of je rondgeleid kan worden. Die woningen zijn super ruim en comfortabel. En het is er gezellig met andere senioren. Een tijdje terug kreeg ik een telefoontje van een mevrouw die uiteindelijk hierdoor in een seniorenwoning is gaan wonen. Ze bedankte me en zei dat dit het beste is wat haar is overkomen.

Buurman

Het komt natuurlijk ook voor dat mensen het niet met mij eens zijn, dat ze vinden dat ze ergens recht op hebben. Op zo’n moment ben ik heel duidelijk. Ik doe dit werk op basis van een wet en het beleid van de overheid. De tijd  dat je ergens sowieso recht op hebt, is voorbij. Nu kijken we naar wat iemand nodig heeft in zijn situatie. Sommige mensen zeggen dan: ‘Maar de buurman heeft het wel’. Dan leg ik uit dat elke situatie anders is en dat mijn rol is om in elke situatie te kijken naar wat wenselijk en mogelijk is en dat dus de één soms wel een voorziening krijgt en de ander niet.

App

Ik doe dit werk al 19 jaar. Veel methodes lijken op elkaar. Dat geldt ook voor de GG-methodiek. Het is gelukkig niet iets compleet nieuws, maar bouwt voort op waar we al langer mee bezig zijn, namelijk de kanteling. Ik ben blij dat er voor de GG-methodiek is gekozen en dat ik de training heb gevolgd. Door deze training blijf je fris en alert, het voorkomt dat je blind wordt voor bepaalde zaken. Bij de methodiek hoort een GG-app waarin je alle leefgebieden van een burger kunt  registreren. Dat klinkt handig maar de app kun je niet zomaar gebruiken. Je moet er flink mee oefenen. Met alle veranderingen en nieuwe taken in de wmo heb ik daar nu helaas geen tijd voor vrijgemaakt. Dat wil ik nog bespreken. In de toekomst willen mijn collega’s en ik er zeker mee aan de slag gaan, want de meerwaarde zien we zeker.

GG-methodiek van BigMove

De gemeente Laarbeek heeft gekozen voor de Gezondheid en Gedrag methodiek (GG-methodiek), ontwikkeld door BigMove. De centrale vraag daarbij is: hoe ervaart de cliënt zijn gezondheid en de invloed die hij/zij hierop heeft? Het doel is cliënten te helpen hun ervaren gezondheid en functioneren blijvend te verbeteren, waarbij de regie bij de cliënt blijft. Voor professionals is de GG-methodiek erop gericht hen te ondersteunen met de cultuurverandering van probleem-georiënteerd (Ziekte en Zorg) naar doel-georiënteerd (Gezondheid en Gedrag).'

Meer weten over de GG-methodiek?

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten