Joan Briels, wethouder Laarbeek: 'Slag maken naar gezond gedrag'

Wethouder Maatschappelijke Domein Joan Briels van de gemeente Laarbeek

Joan Briels is wethouder Maatschappelijke Domein bij de gemeente Laarbeek. In deze gemeente worden per kern sociale wijkteams opgezet.

'Ik ben nu acht jaar wethouder en ik zie dat mijn rol verandert. Of beter: de rol van de hele overheid verandert. Ik ben bestuurder, maar sturen is iets wat je samen doet. Ik vertel verhalen, ik probeer mensen enthousiast te krijgen om mee te gaan in de beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Mijn sociaal wijkteam

Hoe doe ik dat? Door ze mede-eigenaar te maken. Een pilot is niet een pilot van de gemeente. De sociale wijkteams zijn net zo goed een pilot van de mensen zelf. Ik zeg wel eens: als je ergens het woord ‘mijn’ voor kan zetten, dan maak je je er sterk voor. Mijn kinderen, mijn baan, mijn  ideeën en dus ook: mijn pilot.

Visie op burgerparticipatie

In Laarbeek hebben we een duidelijke visie op burgerparticipatie. We willen mensen actief bij de pilot betrekken, vanaf het allereerste begin. Dus al in de fase dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Als je mensen pas in de uitvoering erbij betrekt, gaat het mis. We nodigen mensen actief uit, onder andere via advertenties in de media. En dat werkt. 

Gezondheid en gedrag

In deze pilot werken we samen met BigMove die de GG-methodiek heeft ontwikkeld. Deze methodiek gaat uit van gezondheid en gedrag (GG) in plaats van ziekte en zorg (ZZ). Ik vind dat belangrijk, dit is hét moment om die slag te maken. Ik wil niet meer alleen kijken naar diagnosebehandelcombinaties (DBC's). Ik kijk liever naar iemands gezondheid en gedrag en naar wat mensen zelf kunnen doen. De ervaring leert dat dit ook voor de mensen zelf prettig is. Zo gaan wij in de wijkteams werken.  

Meer dan kostenbeheersing

Het is geen toeval dat hier nu het accent op komt te liggen. Er is minder geld en dat betekent dat we de dingen anders moeten doen. En het kan ook anders. Ik vind dat de kanteling teveel gaat over kostenbeheersing. Zorgen voor elkaar heeft ook een intrinsieke waarde en dat wil ik mensen graag laten weten. Het gaat over gezondheid, over betekenis geven. En dat is meer dan werken vanuit kostenbeheersing en efficiency.

Maatwerk betekent verschil maken

De uitdaging voor mij als bestuurder is dat ik dingen kan loslaten. Protocollen en regels zijn niet het belangrijkste, het gaat om het perspectief van de mensen zelf. Het gaat ook om maatwerk en daar ligt de uitdaging voor burgers. Maatwerk impliceert dat je als overheid verschil maakt. Dat ligt moeilijk. Voor ons als overheid en zorgorganisaties om verschillen te maken. Voor burgers om te accepteren dat er soms verschillen worden gemaakt.'

Meer weten over de GG-methodiek?

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten