Beleidsadviseur Rianne Schwillens: 'Burgers betrekken bij wijkteam'

Rianne Maaike Schwillens

Rianne Schwillens is beleidsadviseur Zorg & Welzijn bij de gemeente Laarbeek. In deze gemeente worden per kern sociale wijkteams opgezet. ‘Elkaar kennen en met elkaar communiceren is cruciaal.’

Ik ken veel mensen in Laarbeek en veel mensen kennen mij als beleidsadviseur van de gemeente. Ik woon hier niet maar ik ga vaak naar bijeenkomsten en overleggen. Elkaar kennen en met elkaar communiceren is cruciaal. Daarmee staat of valt de transitie. Doordat we elkaar kennen, is het makkelijker om een appèl te doen op mensen en vice versa. Laarbeek is een kleine gemeente met 22.000 inwoners, dat helpt.

Burgers en professionals betrekken

Begin 2014 zijn we gestart met een pilot, begeleid door Vilans. In elke kern in Laarbeek komt een sociaal wijkteam. Het is mijn taak om de verbinding tussen de transities op gemeentelijk niveau te organiseren. Dat doen we door burgers en professionals vanaf het begin bij het proces te betrekken, door het informele circuit aan te jagen en door de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals te bevorderen.

Het betrekken van burgers en vrijwilligers is voor veel gemeenten nieuw. In onze gemeente hebben we hier eerder al ervaring mee opgedaan. Dat komt nu goed van pas. Ik geloof er niet in dat je gedragen beleid kunt maken vanachter je bureau. Ik heb ooit vanuit de GGD een beleidsplan over de gezondheid gemaakt dat in een la verdween. Toen ik in 2008 bij deze gemeente begon, heb ik mensen meteen betrokken bij het proces van beleidsvorming. Dat pakte goed uit, er zijn heel leuke projecten uit voort gekomen. Nu doe ik het consequent.

Denktank

De nieuwe werkwijze kost tijd. Een sociaal wijkteam hadden we snel kunnen inrichten met een één-tweetje tussen gemeente en professionals. Dat doen we dus niet. We hebben een denktank samengesteld, die bestaat uit burgers, vrijwilligers en professionals. Deze denktank denkt met ons mee over het proces en de stip op de horizon. Daar leggen we uit wat we willen. Meer zorgzaamheid voor elkaar, meer oog voor elkaar, een stukje wederkerigheid. Niet meteen leunen op professionele hulp maar het met elkaar oplossen.

Op je bek gaan

Ik merk dat mensen soms ongeduldig worden omdat het nog niet erg concreet is. Ik vind het zelf ook lang duren. Inmiddels weet ik uit ervaring dat, als je de tijd niet neemt, er geen draagvlak ontstaat. Dan ga je op je bek en kun je weer opnieuw beginnen. Overigens helpt het als ik uitleg waarom het tijd kost. Alles heeft met alles te maken. Voor het sociaal wijkteam is het bijvoorbeeld cruciaal om een wijkverpleegkundige aan te stellen. Deze wijkverpleegkundige wordt in de toekomst betaald door de zorgverzekeraar, maar de zorgverzekeraar heeft haar inkoopbeleid nog niet klaar. Wij weten dus niet aan welke eisen we moeten voldoen. En dat betekent dat zorgorganisaties hier nog niet iemand voor vrij willen maken.

Toekomstgericht systeem

Voor ons als gemeente is dit een heel belangrijke pilot. Als dit lukt, kunnen mensen in de toekomst snel en goed de weg vinden als ze zorg en ondersteuning nodig hebben en staan ze meer in hun kracht. Bovendien hebben we dan een toekomstgericht systeem dat financieel houdbaar is.

Tip

Mijn tip voor andere gemeenten? Doe altijd iets met de input van belanghebbenden als je ze bij het proces betrekt, ook als je het er zelf niet mee eens bent. Anders is het schijnparticipatie en zie je ze niet meer terug. En kun je er niets mee doen, leg dat dan uit. Communicatie is cruciaal.

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten