Sissy van de Weijer, denktank sociale wijkteams: 'Van elkaar leren'

vrijwilliger Sissy van de Weijer

In de blogserie 'Over grenzen' vertelt vrijwilliger Sissy van de Weijer over haar werk voor de gemeente Laarbeek. Zij gaat op activerend huisbezoek bij 75-plussers en neemt deel aan een denktank over sociale wijkteams.

'De gemeente heeft mij gevraagd om als vrijwilliger deel te nemen aan een denktank over de sociale wijkteams. Ik houd mij bezig met activerend huisbezoek aan 75-plussers en in het Alzheimercafé van Helmond. Daarnaast zit ik nog in enkele besturen.

Vrijwilligerswerk

Ik ben directeur geweest van enkele basisscholen in Helmond. Sinds mijn prepensioen doe ik dit vrijwilligerswerk. Waarom? Ik heb er plezier in, anders deed ik het niet. Ik heb het geluk gehad dat ik een mooi werkzaam leven heb kunnen leiden. Ik wil iets terug doen voor de maatschappij. En gelukkig ben ik fit genoeg.

Denktank sociale wijkteams

Het is bijzonder om in de denktank te participeren. Je zit met allerlei professionals aan tafel. Vroeger was ik zelf professional. Nu ben ik vrijwilliger en kijk ik met heel andere ogen naar dingen. Ik kan mij bijvoorbeeld erg verbazen over het feit dat een aantal professionals van verschillende organisaties bijna hetzelfde aanbod heeft en dat men dat soms niet eens van elkaar weet. Dat is een eyeopener, ik heb me dit nooit gerealiseerd.

Activerend huisbezoek

We zijn drie keer bij elkaar geweest met de denktank. Het is mooi om te zien hoe professionals en vrijwilligers van elkaar leren. Ik heb verteld wat ik tegenkom tijdens het activerend huisbezoek aan 75-plussers. De eenzaamheid, soms ook de armoede, het niet-pluis-gevoel dat je hebt wanneer je bij mensen komt waar mogelijk beginnende dementie speelt. Dan moet je wel weten waar je grenzen als vrijwilliger liggen. De hulpverleners reageerden zeer verbaasd dat mensen me zoveel vertrouwen geven.

Geen hulpverlener worden

Ik vind het belangrijk dat vrijwilligers dit werk doen. Je kunt zoveel voor mensen betekenen als je openstaat voor hun noden. Ik ben me ervan bewust hoe belangrijk het is dat je geen hulpverlener wordt, dat je niet op de stoel van een hulpverlener gaat zitten. Dat is tegelijk ook lastig. Ik ben vanuit mijn werk gewend om de leiding te nemen in een gesprek, iets te organiseren, iets in gang te zetten om mensen te helpen.

Eigen kracht

De winst van deze denktank is dat we als professionals en vrijwilligers nu in gesprek zijn. Er is uitwisseling over wie echt hulp nodig heeft en wie zelf dingen kan doen. Veel mensen zijn nog gewend aan de verzorgingsstaat. Dat gaat veranderen. Er zal meer en meer een appèl worden gedaan op onze eigen mogelijkheden en eigen kracht. Hier in Laarbeek zit veel zilveren kracht. Er zijn zoveel 75-plussers die fit zijn en zelf nog veel kunnen. Daarnaast kunnen sommigen nog iets doen in de samenleving. Die mensen kunnen we meer bewust laten worden van hun mogelijkheden en activeren. Dat doe ik zelf ook.'

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten