Onafhankelijke wijkverpleegkundige meeste focus op preventie

26 augustus 2016

Wijkverpleegkundigen die samenwerken met een sociaal wijkteam, maar hier geen onderdeel van zijn, lijken het meest succesvol als het gaat om preventief handelen. Dit blijkt uit een masterthesis van studente Elsbeth Zielman van de Universiteit Utrecht.

Wijkverpleegkundige met focus op preventie

Elsbeth Zielman voerde haar onderzoek uit bij Vilans, binnen het project 'Proud in de wijk', onder leiding van Vilans-adviseur Jennie Mast. Gekeken is of er verschillen bestaan in het preventieve handelen van de wijkverpleegkundigen bij verschillende organisatievormen. Voor het onderzoek zijn 21 interviews afgenomen onder wijkverpleegkundigen.

In de groep ondervraagde wijkverpleegkundigen is een vergelijking gemaakt tussen drie organisatievormen:

  • wijkverpleegkundigen die samenwerken met een sociaal wijkteam
  • wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in een sociaal wijkteam
  • wijkverpleegkundigen die nauwelijks te maken hebben met een sociaal wijkteam

6 focusgebieden van preventief handelen

Om de preventieve focus te toetsen is een concept ontwikkeld, dat bestaat uit 6 focusgebieden. De focusgebieden zijn:

  1. Begeleiding bij een gezonde levensstijl op individueel niveau
  2. Een gezonde omgeving creëren op gemeenschapsniveau
  3. Bewustzijn van risicofactoren creëren bij individuen met verhoogd risico 
  4. Opsporen gezondheidsproblemen en controle op gemeenschapsniveau     
  5. Begeleiding van individuen die kampen met gezondheidsproblemen
  6. Groepsbegeleiding bij gezondheidsproblemen.

6 focusgebieden preventie

Focus op preventie verschilt

Uit de gesprekken met de wijkverpleegkundigen komt naar voren dat de focus op preventie verschilt. De teams waar de wijkverpleegkundigen zelfstandig samenwerken met het sociale wijkteam, lijken het meest succesvol te zijn in de preventieve focus. De onafhankelijke positie van de wijkverpleegkundige en de flexibiliteit die zij heeft om samen te werken met verschillende partijen lijken de sleutel tot het succes. Dit maakt dat de wijkverpleegkundigen zich op vijf van de zes bovengenoemde focusgebieden richten. Zij beschikken over de meeste autonomie ten opzichte van de andere organisatievormen. De focus van de wijkverpleegkundige op preventie wordt dus beïnvloedt door de wijze waarop hij of zij is ingebed in de wijk.

Download de masterthesis Flexibiliteit als sleutel tot preventie (pdf)

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten