ActiZ: wijkverpleging staat onder druk

07 april 2016

Het inkoopbeleid van zorgverzekeraars voor 2017 is bekend gemaakt. ActiZ liet voor het 2e jaar op rij de zorginkoop van wijkverpleging onderzoeken. Zij concluderen dat zorgorganisaties opnieuw geconfronteerd worden met forse volume- en tariefkortingen. 'Als dit niet stopt, komt de wijkverpleegkundige zorg voor ouderen en chronisch zieken in gevaar.

Wijkverpleegkunde onder druk

In opdracht van ActiZ voerde onderzoeksbureau ICSB voor de 2e keer een onderzoek uit naar de zorginkoop wijkverpleging tussen zorgverzekeraars en de ActiZ-zorgorganisaties. Net als in 2015 worden zorgorganisaties geconfronteerd met forse volume- en tariefkortingen. 44 procent van de zorgorganisaties (153 zorgorganisaties hebben de enquête ingevuld) geeft aan dat zij te maken hebben met een volumekorting. Die bedraagt gemiddeld 12,3 procent. 86 procent van de zorgorganisaties kreeg een korting van minstens 6 procent op de tarieven. ActiZ-leden verwachten dat de vraag dit jaar groter zal zijn dan het aanbod en dat er te weinig budget zal zijn om alle mensen die het nodig hebben, wijkverpleging te kunnen geven. Zorgorganisaties geven aan dat de druk op de wijkverpleging toeneemt omdat de vraag groter is dan hetgeen geleverd kan worden, terwijl de tarieven te laag zijn.

Beschikbaarheidsvoorzieningen verdwijnen

De continuïteit van beschikbaarheidsvoorzieningen (onplanbare zorg en nachtzorg), alsmede de voorzieningen voor specifieke doelgroepen, zoals de ketenzorg dementie, staan onder druk. Zo geeft 65 procent van de zorgorganisaties, die in 2015 beschikbaarheidsvoorzieningen leverde, aan dat zij dit in 2016 niet of slechts deels kunnen continueren. ActiZ vindt dit zorgelijk, want deze zorg, die vaak regionaal is georganiseerd en door aparte teams wordt uitgevoerd, is een belangrijke randvoorwaarde om  mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig wonen.

Innovatie en vernieuwing

Ook blijkt uit het onderzoek dat zorgverzekeraars de zorgorganisaties nog maar weinig mogelijkheden bieden om innovaties en vernieuwingen door te voeren. Slechts 7 van de 153 geënquêteerde zorgorganisaties geven aan een contract voor een innovatietraject te hebben afgesloten. Meerdere organisaties zijn hierover nog wel in overleg met de zorgverzekeraar. ActiZ pleit voor een extra boost op het gebied van innovatie en vernieuwing.

Toename administratieve lasten

Tot slot melden de zorgorganisaties dat de administratieve lasten rond de zorgcontractering toenemen. Het proces is aanzienlijk veranderd ten opzichte van vorig jaar, omdat er niet langer in representatie wordt ingekocht. Zorgorganisaties kunnen dit jaar met meerdere verzekeraars afspraken maken. Het wegvallen van de representatie en de verschillende eisen die zorgverzekeraars aan zorgorganisaties stellen, zorgt voor een toename van de administratieve lasten.

Bron: ActiZ Rapportage 'Zorgcontractering Wijkverpleging 2016'

Bekijk het inkoopbeleid wijkverpleegkunde per zorgverzekeraar op de website van ActiZ

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten