Tekort aan wijkverpleegkundigen dreigt

26 november 2015

Er zijn te weinig wijkverpleegkundigen en dat tekort zal de komende jaren toenemen. Dat meldt Skipr op hun website. Onderzoek van Kiwa Carity en CAOP laat zien dat het tekort al in 2016 gaat oplopen tot ongeveer 1.000 hbo-verpleegkundigen.

In opdracht van het ministerie van VWS voerden Kiwa Carity en CAOP een onderzoek uit. Op dit moment zijn 8.800 wijkverpleegkundigen werkzaam. In 2019 zijn er tussen de 10.000 en 13.500 hbo-V’ers nodig die als wijkverpleegkundigen in de thuiszorg werken. Gezien de grote vraag naar wijkverpleegkundigen betekent dat er op dit momenteel al een tekort is van 4 procent (350 wijkverpleegkundigen). In 2016 zal dit naar verwachting, ondanks de instroom vanuit onderwijs, oplopen tot een tekort van ongeveer 1.000 hbo-verpleegkundigen.

Wervingscampagnes hbo-verpleegkundigen

Om de tekorten te beperken zijn al verschillende trajecten ingezet. Van de hbo-verpleegkundigen die opgeleid worden, maakt ongeveer 16 procent een keuze voor de thuiszorg. De opleidingen verwachten dat dit aantal de komende jaren zal stijgen naar 25 procent, mede als gevolg van de toegenomen aandacht voor Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) in de opleiding, wervingscampagnes en een beter imago van de thuiszorg.

Meer docenten en stageplaatsen nodig

Volgens de onderzoekers zal het niet makkelijk zijn om het aandeel wijkverpleegkundigen te verhogen, vanwege de concurrentiestrijd om hbo-verpleegkundigen met de UMC’s, ggz en gehandicaptenzorg. Opleiders zouden moeten investeren in de creatie van goede de stageplaatsen en stagebegeleiding. Daaraan is in de verpleegkunde een schrijnend tekort. En goede wijkverpleegkundigen zouden moeten worden aangemoedigd om ook als docent aan de slag te gaan.

Opscholen mbo-verpleegkundigen

Zorgaanbieders investeren al in het opscholen van mbo-verpleegkundigen. Ongeveer 9 procent van de mbo-verpleegkundigen volgt de opleiding tot hbo-verpleegkunde. Dit leidt tot een extra instroom van hbo-verpleegkundigen van 300 tot 400 per jaar. Volgens de zorgaanbieders heeft daarnaast 13 procent van de mbo-verpleegkundigen de potentie én bereidheid om zich op te scholen naar hbo-niveau.

Instroom vanuit andere branches

Het aantal hbo-verpleegkundigen dat vanuit de thuiszorg vertrekt naar andere zorg-en welzijnsbranches, is net zo hoog is als het aantal dat vanuit die andere branches naar de thuiszorg gaat. Mogelijk kan deze balans zich ontwikkelen in het voordeel van de thuiszorg, stellen de onderzoekers. Daarnaast is van belang dat ook alle zzp-ers die als wijkverpleegkundige willen werken, benut worden. Er zijn signalen dat zorgverzekeraars weinig tot geen contracten afsluiten met zzp-ers of dit uitsluitend doen voor specialistische zorg zoals intensieve kindzorg en terminale zorg.

Bron: Skipr

Download het rapport 'Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019' (pdf)

Bekijk ook: Campagne voor meer HBO-verpleegkundigen in de wijk

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten