Sociale wijkteams in beeld: de stand van zaken

18 maart 2016

Een jaar na de decentralisaties lijken gemeenten tevreden te zijn met hun keuze om sociale (wijk)teams te ontwikkelen. Dit blijkt uit de peiling ‘Sociale (wijk)teams in beeld’ uitgevoerd door Movisie, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut en Vilans.

Van de 234 ondervraagde gemeenten werkt 87% met sociale (wijk)teams. De basis staat maar door de hoge werkdruk en caseload komt 92% van de teams nog onvoldoende toe aan taken zoals het outreachend werken (om onder meer zorgmijders te bereiken) en het betrekken van nuldelijnszorg (o.a. mantelzorgers en vrijwilligers).

Download de infographic ‘Sociale (wijk)teams in beeld’ (pdf) of het rapport (pdf)

Infographic Sociale wijkteams

Resultaten van de peiling

  • Aantal: Van de G32-gemeenten werkt 96% met sociale (wijk)teams. Bij de overige (middelgrote tot kleine) gemeenten is dat 86%.
  • Geen: 12% vooral kleinere gemeenten heeft geen sociaal (wijk)team. Deze continueren in het algemeen de aanpak van voor de transities.
  • Dekking: G32-gemeenten tellen gemiddeld 8 teams. Middelgrote tot kleinere gemeenten gemiddeld 2 teams.
  • Uitbreiding: 90% van de gemeenten heeft geen plannen voor uitbreiding van het aantal teams in de nabije toekomst.
  • Doel: De belangrijkste doelstellingen van de teams, volgens de gemeenten, zijn het voorkomen van zwaardere zorg (46%), een integrale aanpak van multiproblematiek (46%), preventie van problematiek (45%), betere zorg en ondersteuning én vergroten zelfredzaamheid van burgers (beide 43%).
  • Vorm: 46% van de wijkteams kiest voor een breed integraal team voor alle hulpvragen.
  • Jeugd en Gezin: 63% van de gemeenten heeft teams met medewerkers die gespecialiseerd zijn in jeugd en gezin. 35% heeft een of meerdere teams die specifiek gericht zijn op jeugd en gezin 
  • Capaciteit: 8% geeft aan dat de teams voldoende tijd en capaciteit hebben. 92% erkent dat de teams nog niet aan alle taken toekomen. Outreachend werken (46%), organiseren van nuldelijnszorg, informele netwerken, buurthulp (43%), preventief werken/vroeg signalering (38%) en het ondersteunen en faciliteren van collectieve voorzieningen in de wijk (38%) zijn taken die onvoldoende worden uitgevoerd.
  • Resultaat: 68% van de gemeenten maakt afspraken met het team over de inzet (input), 22% over de werkzaamheden (output) en 53% over de doelstellingen en maatschappelijke veranderingen (outcome).

Weinig burgerbetrokkenheid

Uit de peiling blijkt dat veel gemeenten nog onvoldoende aandacht hebben voor burgerbetrokkenheid. Bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige die over een casus meedenkt met het sociaal (wijk)team. Of de inzet van wijkbewoners bij het organiseren van welzijnsactiviteiten. Op die manier blijft er veel kennis, kunde en inzet in buurten onbenut. Mogelijk weten gemeenten niet goed hoe zij bewoners bij de sociale (wijk)teams kunnen betrekken. De resultaten van de peiling worden door de samenwerkende kennisinstituten van het programma Integraal werken in de wijk (Movisie, NJi, NCJ, Trimbos-instituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein) gebruikt in de ondersteuning van professionals en beleidsmakers.

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten