Waardering zelfredzaamheid gestegen, wijkteams gedaald

25 februari 2016

Hoe staat het met de waardering van zelfredzaamheid en de sociale wijkteams een jaar na de start van de decentralisaties? I&O Research volgt in samenwerking met Zorg + Welzijn de ontwikkelingen en effecten van de decentralisaties.

De meting van I&O Research van eind december 2015 laat zien dat de waardering voor zelfredzaamheid is gestegen van gemiddeld een 7 naar een 7,3. De wijkteams scoren matig: de waardering daalde van gemiddeld een 6,9 naar een 6,7. Een op de vijf van deze mensen gaf het wijkteam zelfs een onvoldoende.

Drie metingen decentralisaties

Zelfredzaamheid I&O Research voerde eind 2015 voor de derde keer een landelijk onderzoek uit naar de ervaringen met de zorg in het sociaal domein. Eerdere metingen werden verricht in mei/juni 2015 en december 2014. Voor de onderzoeken werden respectievelijk 9.000, 7.000 en 7.000 mensen bevraagd. Doel van het onderzoek is om de invloed van de decentralisaties op de zelfredzaamheid van burgers en de tevredenheid met de zorg te volgen.

Waardering zelfredzaamheid gestegen

Na twee metingen in 2015 is te zien dat waardering van zelfredzaamheid is gestegen van gemiddeld een 7 naar een 7,3. Vooral mensen met financiële problemen, mensen die hulpmiddelen als een rollator of scootmobiel nodig hebben en gezinnen met opvoedingsproblemen waarderen hun zelfredzaamheid hoger. De zelfredzaamheid is het laagst in gezinnen met een verstandelijk beperkt kind en in situaties waar het huishouden niet zelfstandig kan worden georganiseerd.

Wijkteams scoren matig

De waardering voor wijkteams is in 2015 gedaald. Halverwege 2015 gaven mensen die contact hadden met een wijkteam het team gemiddeld een 6,9. Dat cijfer daalde naar 6,7 eind 2015. Een op de vijf van deze mensen gaf het wijkteam zelfs een onvoldoende. De redenen: te weinig specialistische kennis, het duurde lang voordat ze werden geholpen, er werd niet goed samengewerkt, en men moest steeds opnieuw dezelfde informatie geven.

Meeste mensen krijgen minder hulp

De meeste mensen krijgen sinds de decentralisaties nog steeds hulp, maar wel minder. Als mensen hulp zoeken, maar die niet krijgen, zijn daar verschillende redenen voor. De meest genoemde reden is dat de overheid vond dat er geen hulp nodig was (21%). In 10% van de gevallen gaat het om doorverwijzingen die niet resulteren in concrete hulp. Omgekeerd zijn er ook redenen waarom mensen geen hulp zoeken. Er wordt vaker aangegeven dat er toch geen hulp nodig was (33%). Een andere reden is dat er genoeg hulp van naasten beschikbaar is.

Lees meer onderzoeksresultaten op de website van I&O Research

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten