Praktisch hulpmiddel voor gezamenlijke besluitvorming

09 november 2015

Experts van 7 instellingen hebben een handreiking ontwikkeld om de gezamenlijke besluitvorming tussen de patiënt en huisarts comfortabel te laten verlopen. Het hulpmiddel maakt het eenvoudiger om het generiek individueel zorgplan in te zetten als onderdeel van persoonsgerichte zorg.

Hulpmiddel voor samen beslissen

Kamerbrief

'Samen beslissen is de standaard', schrijft minister Schippers in een Kamerbrief. ‘De tijd dat mensen klakkeloos het advies van hun dokter opvolgden, ligt achter ons.'

Persoonsgerichte zorg vraagt om een actievere rol van de patiënt en om dus een andere aanpak van zorgverleners. Voor zorgprofessionals is het wennen om patiënten de ruimte te geven, te begeleiden en motiveren om hun eigen prioriteiten te stellen.

Verschillende prioriteiten

De prioriteiten van de patiënt zijn niet altijd dezelfde als die van de zorgprofessional. Het werken met een IZP maakt dat inzichtelijk en geeft handvatten om daarover in gesprek te gaan om tot gezamenlijke besluitvorming te komen.

4 elementen

Het hulpmiddel is breed toepasbaar; te gebruiken bij zowel mensen met één chronische aandoening, als bij mensen met multimorbiditeit en bij kwetsbare ouderen. De situatie van de patiënt is van invloed op de manier waarop de zorgverlener de handreiking gebruikt.

De handreiking bestaat uit 4 onderdelen:

1. De voorbereiding van een consult
2. Het gezamenlijk vaststellen van doelen
3. Het gezamenlijk maken van zorgafspraken
4. Een evaluatie

Bekijk de handreiking gezamenlijke besluitvorming (pdf)

Gezamenlijke besluitvorming

De handreiking is het resultaat van een samenwerking tussen InEen, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht, in samenwerking met de Ondernemende Huisarts, het NHG, Huisartsopleiding VUmc en NCPF, en in opdracht van het Zorginstituut Nederland. De handreiking is gebaseerd op het Raamwerk Individueel Zorgplan van Zorginstituut Nederland (ZIN). Gezamenlijke besluitvorming was daarin niet of nauwelijks uitgewerkt.

Pilot: behoefte aan instrumenten

Het hulpmiddel is in een kleinschalige pilot door huisartsen getoetst. Daaruit is gebleken dat zorgverleners behoefte hebben aan instrumenten om de handreiking in de praktijk te kunnen toepassen. Ook geven zorgverleners aan behoefte te hebben aan scholing in het gebruik van de handreiking.

Ook Vilans ontwikkelde een gesprekshandleidingen om gezamenlijke besluitvorming beter te laten verlopen. Er is een gesprekshandleiding voor zorgverleners en een gesprekshandleiding voor patiënten beschikbaar. Bekijk ook de Factsheet Samen beslissen.

Bron: Ineen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten