4 issues over betere zorg met minder kosten

De negen proeftuinen ‘Betere zorg met minder kosten’ en andere regio’s zijn nu ruim twee jaar aan het experimenteren met populatiemanagement. In september 2015 werd het congres ‘Proeftuinen Betere zorg met minder kosten’ gehouden. Deze dag stond in het teken van het delen van kennis, inzichten en vragen rond populatiemanagement. Dát werken aan de triple aim (een gezondere populatie, betere ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten) leidt tot duurzame zorg, welzijn en preventie, daarover waren de aanwezigen het eens. Over de manier waaróp, bestaan nog vele vragen. Deze zijn gebundeld in vier issues:

  • Eigen regie - Hoe zorgen we voor meer betrokken en actieve burgers in de populatie, die willen bijdragen aan meer vitaliteit in hun wijk? (Klik op de cartoon voor een vergrote weergave)

Cartoon Vilans proeftuinen - managing communities

  • Governance - Wat is ervoor nodig om te werken aan een ecosysteem, waarin duurzame zorg een meer vanzelfsprekende plek in de lokale samenleving heeft? En burgers, financiers en aanbieders van zorg en welzijn nauwer samenwerken? 

Cartoon Vilans proeftuinen - loslaten

  • Samenwerking met de gemeente - Hoe verbinden we transities in het sociale domein met het triple aim-gedachtengoed? Hoe gaan gemeentes om met de verschillende rollen die ze decentraal uitvoeren?

Cartoon Vilans proeftuinen - koning gemeente

  • Zorginnovatie - Hoe zorgen we voor lange termijn borging van de inspanningen en risico’s die gepaard gaan met de activiteiten in de proeftuinen? Met andere woorden:

Cartoon Vilans proeftuinen - lachende derde

Werkplaatsen populatiemanagement

In 2016 zullen de opgehaalde kennisvragen verder uitgewerkt worden. Dat gebeurt in verschillende vormen: in bijeenkomsten, werkplaatsen, een congres of via een online tool. Nieuws, ontwikkelingen en inzichten die voortkomen uit deze activiteiten worden via Kennisplein Chronische Zorg gedeeld.

Updates van de 9 proeftuinen

Waar houden de proeftuinen zich nu precies mee bezig? Aan de hand van de Landelijke Monitor Proeftuinen (LMP- Deel 3) van het RIVM zijn de beschrijvingen van de proeftuinen geactualiseerd. Belangrijke thema’s in de proeftuinen zijn: substitutie en integratie van zorg en zelfmanagement. Drie proeftuinen voeren interventies uit gericht op collectieve preventie. Vier proeftuinen hebben afspraken gemaakt over shared savings. Bekijk de updates van de negen proeftuinen.

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten