Article Header Image

Substitutie

Substitutie van zorg is het verplaatsen van specialistische zorg van de tweede naar de eerste lijn. Binnen de proeftuinen populatiemanagement wordt hier op verschillende manieren mee geëxperimenteerd. Zo zijn er samenwerkingsprojecten tussen ziekenhuizen en huisartsen, waarbij specialisten spreekuur houden in de wijk.

Specialistische zorg

Er zijn ook regio’s waar huisartsen door extra scholing sommige specialistische zorg overnemen, bijvoorbeeld in de orthopedische zorg voor ouderen met heupproblemen. Daarnaast zijn er regio’s die waar mogelijk specialistische zorg inruilen voor wijkverpleegkundige inzet.

Samenwering eerste en tweede lijn

Samenwerking tussen eerste en tweede lijn is in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Uit projecten in de proeftuinen bleek dat er soms ‘andere’ oplossingen passender zijn bij de zorgvraag. Dan kunnen er goede afspraken gemaakt worden over het helpen van de patiënt in de eerste lijn en blijkt de expertise van de tweede lijn niet nodig te zijn. In dat geval is de basis voor samenwerking smal.

Lees meer over substitutie in dit thema.

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten