Populatiegerichte longzorg in Nijkerk

Een actieve, gezonde en veerkrachtige populatie. Dat is de ambitie van gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste in Nijkerk. Hun eerste stap in populatiemanagement is contractinnovatie voor chronische longzorg, waarbij resultaatbekostiging en integrale populatiezorg centraal staan.

 PopulatiemanagementLongzorg Nijkerk is een samenwerkingsverband tussen de longarts, huisarts, apotheek en overige zorgverleners op het gebied van astma of COPD, waarbij gewerkt wordt met een nieuwe vorm van bekostiging vanuit de zorgverzekeraar. Een initiatief van voormalig topschaatser Carl Verheijen en Willy Oldenburger, die samen de directie vormen van de twee gezondheidscentra.

Resultaatbekostiging populatiemanagement

Verheijen: ‘We werken toe naar resultaatbekostiging waarbij we gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid van de populatie. Normaal gesproken wordt de longzorg betaald vanuit verschillende segmenten. Het is ons gelukt om die schotten weg te halen en huisartsen en longartsen aan elkaar te koppelen, zodat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de beste longzorg.

Best mogelijke longzorg

Hoe ziet die best mogelijke longzorg eruit? Vooraan in de zorgketen stelt de longarts de diagnose. Hij maakt daarbij gebruik van een nieuw instrument voor longfunctieonderzoek, dat de totale longcapaciteit meet: de bodybox. Zijn bevindingen stuurt hij door naar de huisarts, die samen met de praktijkondersteuner de verdere begeleiding op zich neemt. Verheijen: ‘Door betere diagnose aan het begin van het proces, hopen we op minder ontsporingen van het longprobleem. Dat betekent: minder ziektelast en minder ziekenhuisopnamen.’

Persoonsgerichte zorg

Longpatiënten in Nijkerk krijgen een persoonlijkere benadering. Een vragenlijst geeft inzicht geeft in hun wensen en behoeften. De praktijkondersteuner gaat met de patiënt in gesprek over een zo optimaal mogelijk functioneren, ondanks de aandoening. Samen kijken ze naar knelpunten en gezondheidsdoelen. De uitkomst hiervan nemen de longarts en huisarts mee in het behandeladvies.

Multidisciplinaire samenwerking

De chronische longzorg is multidisciplinair georganiseerd. Huisartsen, praktijkondersteuners en longartsen en overige zorgverleners werken nauw samen en maken gebruik van elkaars expertise. Zij maken afspraken met elkaar over medicatie en behandeladviezen. Ook apothekers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten zijn betrokken.

Gezondheidsdossier in patiëntenportaal

Patiënten krijgen de mogelijkheid om hun gegevens bij te houden in een persoonlijk gezondheidsdossier. De relevante gegevens van de betrokken zorgverleners worden hierin gedeeld. De patiënt en de zorgverleners zijn hierdoor goed geïnformeerd en kunnen beter samenwerken.

Driejarig contract Achmea

De Nijkerkse gezondheidscentra hebben een contract voor drie jaar (2015-2017) afgesloten met Achmea waarin op uitkomsten wordt beloond. Een integraal contract op totale longzorgkosten, waarbinnen tussen de lijnen geschoven mag worden om een ombuiging in de kostengroei te realiseren. Verheijen: ‘Dit contract biedt prikkels tot preventie, innovatie en samenwerking. De activiteiten op deze drie gebieden worden uit besparingen gefinancierd. Dat is uniek in Nederland.'

Triple aim-afspraken

De aanpak volgt het Triple Aim-principe en leidt tot betere kwaliteit van zorg, beter ervaren zorg en minder zorgkosten. In Nijkerk is gekozen voor een externe partij: OptiMedis. Zij zorgen dat er haalbare Triple Aim-afspraken gemaakt worden, die gezondheidswinst en besparingen realiseren. Door de regie in handen te geven van een onafhankelijke partij, kunnen er stappen gezet worden naar een optimaal totaalresultaat.

Bronnen: Skipr en De Eerstelijns (pdf)

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten