3 bright spots in COPD- en Astmazorg

15 september 2016

Hoe voer je de zorgstandaarden voor astma en COPD succesvol in? Kijk de kunst af van 3 bright spots in COPD- en Astmazorg in Nederland. Wat maakt dat deze succesvolle zorgregio's verder komen dan anderen?

Tevreden patiënten en minder ziekenhuisbezoek in de regio Heuvelland. Een Stoppen met Roken-programma van Zorggroep Zorroo dat 3x beter scoort dan het landelijk gemiddelde. De helft minder ziekenhuis(her)opnames bij Medisch Coördinatie Centrum (MCC) Flevoland. Drie spectaculaire praktijkvoorbeelden van succesvolle implementatie van de COPD- en Astma-zorgstandaard. Lees meer over hun aanpak in de publicatie 'Leren van de koplopers' (pdf). 

Succesvolle COPD- en Astmazorg

Gesprekken met 3 succesvolle zorgregio's

Hoe worden de zorgstandaarden astma en COPD toegepast in de praktijk? Wanneer is implementatie een succes? Dat onderzochten Emiel Rolink van de Long Alliantie Nederland (LAN) en Madelon Rooseboom van het Zorginstituut Nederland. Zij voerden boeiende gesprekken met 3 succesvolle zorgregio's. Wat maakt dat zij verder komen dan anderen?

Stevig netwerk gebaseerd op vertrouwen 

Madelon: 'De bright spots werken vanuit een op vertrouwen gebaseerd netwerk van betrokkenen. Met een ingerichte lokale implementatie-infrastructuur en werkwijze. Zo kunnen deze zorgregio’s continu experimenteren met nieuwe kennis of interventies. De succesvolle initiatieven voeren zij door in de reguliere zorgpraktijk. Ze doen zelf kennis en vaardigheden met verandering op en bouwen voort op elkaars ideeën.'

Mogelijkheden in plaats van problemen

Emiel: 'Wat opviel was dat de zorgregio's uitgaan van verbetermogelijkheden en zich niet teveel richten op problemen en verschillen. Zo komt er een constructieve actiemodus tot stand. De uitdaging is jezelf niet te verliezen in financieringsproblemen en ICT-vraagstukken. Investeer juist in contacten met elkaar en de zorgverzekeraars en in de gedeelde stip op de horizon.'

Constructieve en creatieve mindset

De 3 succesvolle regio's laten zien hoe waardevol het is om op regionaal niveau te bouwen aan duurzame netwerken met een creatieve en constructieve mindset. Het delen van kennis en de bereidheid van elkaar te leren, levert een belangrijke bijdrage om de zorg voor patiënten te verbeteren. Bovendien kunnen deze regionale netwerken landelijke afspraken, instrumenten en interventies oppakken, toepassen en verder verspreiden.

Download 'Leren van de koplopers' (pdf) - Implementatie van de zorgstandaarden astma en COPD

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten