Nieuwe website ontsluit kennis over shared savings

16 juni 2016

De nieuwe website www.triple-aim.nl biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars actuele informatie over het inzetten van shared savings als instrument om de Triple Aim-doelen in de zorg te realiseren. Dat zijn: een gezonde populatie, beter ervaren kwaliteit van zorg tegen relatief minder kosten.

Website triple-aim.nl

De website www.triple-aim.nl is een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen. Op verzoek van partijen in het veld, is kennis en informatie over shared savings verzameld en gebundeld. Diverse experts hebben hun bijdrage verleend aan de totstandkoming en toetsing van de inhoud van deze website. De actuele kennis en informatie biedt zorgaanbieders input voor de komende contractonderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Wat zijn shared savings?

Shared savings houdt in dat zorgverzekeraars, zorgaanbieders en andere betrokken partijen samen een besparing proberen te bereiken en de opbrengsten hiervan delen. Het maken van afspraken over shared savings is bedoeld als stimulans voor kostenbewust gedrag en doelmatige substitutie waarbij idealiter ook de andere Triple Aim-doelstellingen (gezondere populatie en beter ervaren kwaliteit van zorg) worden nagestreefd.

Wet- & regelgeving

Om shared savings-afspraken te maken is geen nieuwe overkoepelende betaaltitel nodig. Het kan via de bestaande betaaltitels. Op de pagina's over wet- & regelgeving wordt beschreven welke beleidsregels te gebruiken zijn voor het maken van shared savings-afspraken. Ook kunnen bezoekers kennismaken met een model voor shared savings.

50 veelgestelde vragen  

In samenspraak met experts zijn 50 veelgestelde vragen geselecteerd. Deze vragen zijn toegespitst op drie groepen geïnteresseerden:

  1. Professionals die shared savings willen verkennen: is het iets voor mij?
  2. Professionals die met shared savings willen starten: wat komt erbij kijken?
  3. Professionals die shared savings al uitvoeren: hoe kunnen besparingen besteed worden?

Voorbeelden uit de praktijk

Praktijkvoorbeelden shared savingsZijn er al voorbeelden van shared savings uit de praktijk? Er lopen enkele initiatieven in Nederland. Zoals in de Noordelijke Maasvallei waar de Syntein Zorggroep shared savings-afspraken gemaakt heeft over diabeteszorg. In dit project is de switch gemaakt van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg. Dit houdt in dat zorgverleners patiënten stimuleren om zelf de regie te voeren over hun gezondheid. Directeur Van Asten: 'We hadden de verwachting dat deze switch besparingen zou opleveren. Minder doorverwijzen, minder zorg in de eerste lijn. Dus dachten we: stel dat we die besparingen in de zorg kunnen terugverdienen en inzetten voor andere ketens zoals COPD en CVRM? Dan krijg je betere zorg met minder kosten.' Bekijk meer praktijkvoorbeelden op triple-aim.nl

Praat mee over Triple Aim!

Wil je meer weten over de mogelijkheden om de Triple Aim te realiseren door inzet van shared savings? En wil je kennis en ervaring delen met anderen in de discussiegroep Triple-Aim.NL op LinkedIn? Ga dan naar www.triple-aim.nl

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten