Menzis en Santeon starten waardegedreven zorg

05 april 2016

Zorgverzekeraar Menzis en zes Santeon ziekenhuizen starten het programma 'waardegedreven zorg' ofwel Value Based HealthCare (VBHC) waarin uitkomsten van zorg centraal staan. Het doel is hogere gezondheidswinst voor de patiënt en minder kosten.

Voor een patiënt tellen de zorguitkomsten: gezondheidswinst en het effect op zijn of haar kwaliteit van leven. Het programma Value Based HealthCare (VBHC) richt zich op het zichtbaar maken van uitkomsten van zorg om deze onderling te vergelijken. De Santeon-ziekenhuizen willen zo van elkaar leren en waar nodig verbeteringen doorvoeren.

Verbetercyclus zorgkwaliteit

Bas Leerink, portefeuillehouder Kwaliteit van Santeon en voorzitter raad van bestuur van Medisch Spectrum Twente: ‘De laatste jaren wordt op allerlei manieren gewerkt aan het afremmen van de kostenstijging van de gezondheidszorg, terwijl de kwaliteit gelijk blijft of zelfs verbetert. Die combinatie vraagt om een nieuwe aanpak. Hiervoor heb je inzicht nodig in wat de zorg werkelijk oplevert voor patiënten en in de kosten die hiervoor gemaakt worden. Value Based HealthCare realiseert dit en vormt tevens een goede basis voor een andere manier van financieren, veel meer gericht op zorgkwaliteit en waarde voor patiënten. De Santeon-ziekenhuizen richten hiervoor per aandoening een verbetercyclus in’

Combinatie kwaliteit en doelmatigheid

De combinatie van kwaliteit en doelmatigheid maakte dat zorgverzekeraar Menzis instapte op dit programma. Pascale Voermans, zorginkoper Menzis: ‘We willen de zorg transparant maken. Niet door te zeggen waar de zorg goed of slecht is, maar wel door de verschillen inzichtelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het percentage hersteloperaties, behoud of terugkeer van functies, snelheid, doorlooptijd en bejegening. Zodat onze klanten vervolgens hun eigen afweging kunnen maken.’ Menzis participeert in het Santeon-programma en investeert hiermee in het continu verbeteren van de zorg.

Concept Value Based Health Care (VBHC)

Het concept van Value Based Health Care (VBHC) is ontwikkeld door Michael Porter van de Harvard Business School. Eerder pasten ook de Nederlandse hartcentra het concept toe in de vorm van het Meetbaar Beter-traject. Uit bredere internationale ervaring blijkt dat transparantie en onderlinge vergelijking de kwaliteit van zorg bij alle deelnemende zorginstellingen verbetert. Dit geldt voor achterblijvers maar ook voor voorlopers.

Bron: Skipr

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten