Inspirerend congres Proeftuinen 'Betere zorg met minder kosten'

09 oktober 2015

De beweging binnen de proeftuinen ‘Betere zorg met minder kosten’ op weg naar duurzame zorg is zichtbaar. In de negen proeftuinen, maar ook in andere regio’s in Nederland, groeien en bloeien vele kleurrijke initiatieven die de triple aim nastreven: een gezondere populatie, betere ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten. Er is nog een lange weg te gaan, maar er zijn al goede stappen genomen. Dat was de conclusie op het congres ‘Proeftuinen Betere zorg met minder kosten’ dat donderdag 17 september werd gehouden. 

Congres Proeftuinen 'Betere zorg met minder kosten'

15 initiatieven betere zorg met minder kosten

Op het congres werden 15 initiatieven over populatiemanagement gepresenteerd. Dat werken aan de triple aim leidt tot duurzame zorg, welzijn en preventie, daar waren de aanwezigen het over eens. Vanuit internationaal perspectief werd hieraan aan toegevoegd dat er meer nodig is voor succes: triple aim + 1 + 1. Internationaal blijkt dat 'betrokken burgers' (+1) en 'happy professionals' (+1) essentieel zijn.

Vier issues over betere zorg met minder kosten

Over de manier waaróp de proeftuinen en de andere initiatieven aan betere zorg met minder kosten werken, bestaan nog vele vragen. Deze zijn gebundeld in vier issues:

  • Eigen regie - Hoe zorgen we voor meer betrokken en actieve burgers in de populatie, die willen bijdragen aan meer vitaliteit in hun wijk?
  • Governance - Wat is ervoor nodig om te werken aan een ecosysteem, waarin duurzame zorg een meer vanzelfsprekende plek in de lokale samenleving heeft? En burgers, financiers en aanbieders van zorg en welzijn nauwer samenwerken? 
  • Samenwerking met de gemeente - Hoe verbinden we transities in het sociale domein met het triple aim-gedachtengoed?
  • Zorginnovatie - Hoe zorgen we voor lange termijn borging van de inspanningen en risico’s die gepaard gaan met de activiteiten in de proeftuinen? Met andere woorden: (Klik op de cartoon voor een vergrote weergave)

Cartoon Vilans proeftuinen - lachende derde

Bekijk ook de andere cartoons in het artikel 4 issues over betere zorg met minder kosten.

Gevarieerd deelnemersveld

Aanwezig waren ruim 130 direct betrokkenen bij de proeftuinen en vergelijkbare initiatieven: bestuurders, programmamanagers, projectleiders, gemeenten, verzekeraars, zorgprofessionals en vertegenwoordigers van patiënten. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) had een videoboodschap voor de deelnemers met een reflectie op populatiemanagement.

Populatiemanagement in Baskenland

Plenaire sprekers waren Rafael Bengoa, Director Health Policy and Leadership van DBS Health en Caroline Baan, Hoofd afdeling Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie van het RIVM. Bengoa bood de deenemers een inkijkje in populatiemanagement in Baskenland. Hoewel er evidence is voor de opbrengsten van populatiemanagement, is er volgens Bengoa nog lang geen sprake van true love. Caroline Baan schetste de ontwikkelingen in Nederland aan de hand de Landelijke Monitor Proeftuinen populatiemanagement, die het RIVM uitvoert.

Workshops over innovaties

Na het plenaire deel volgden workshops over wet- en regelgeving, shared savings, zorginhoudelijke innovaties, contractinnovaties, governance, samenwerking met de gemeente, burgerparticipatie en datamanagement. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over ervaringen, inzichten en dilemma’s uit de praktijk.

Gezonde populatie van Vitaal Vechtdal

Het congres werd afgesloten door Pauline Terwijn, lid van de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep en mede-initiatiefnemer van proeftuin Vitaal Vechtdal. Zij lichtte toe hoe de inwoners en zorgaanbieders van regio Vechtdal gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde populatie.

Proeftuinen en andere initiatieven

In 2013 benoemde Minister Schippers negen proeftuinen ‘Betere zorg met minder kosten’. Het gaat om regionale samenwerkingsverbanden die experimenteren met populatiemanagement. Naast de negen proeftuinen experimenteren ook andere regio’s in Nederland met populatiemanagement. Actueel zijn de Zuid-Limburgse Proeftuin Anders Beter (geen VWS-proeftuin) en Proeftuin MijnZorg. Beiden brengen videoseries over de zorguitdagingen van de toekomst.

Bekijk de presentaties van het congres

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten