Article Header Image

Populatiemanagement

Hoe kunnen we de zorg in Nederland zo organiseren dat kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg ook voor de toekomst is gegarandeerd? Om die vraag te beantwoorden wees minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2013 negen regio’s aan als proeftuinen ‘Betere zorg met minder kosten’. De proeftuinen experimenteren in regionale samenwerkingsverbanden met populatiemanagement. Lees meer over populatiemanagement (pdf)

Onder populatiemanagement verstaan we de organisatie van zorg en welzijn gericht op de behoeften van een specifieke groep mensen, oftewel een populatie. Dat kunnen bijvoorbeeld alle mensen zijn die ingeschreven staan bij dezelfde huisarts. Of alle mensen in een wijk of regio. Uitgangspunt is verder dat professionals en zorgorganisaties de vragen en behoeften binnen een populatie kennen en daar proactief op inspelen. De proeftuinen populatiemanagement streven allemaal de zogenaamde ‘triple aim’ na: 3 doelen die met elkaar samenhangen: een gezondere populatie, beter ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten. In dit thema lees je meer over populatiemanagement, triple aim en de proeftuinen.

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten