Proeftuin Lindenholt: driegesprek zorg en welzijn

Wijkgezondheidscentrum Lindenholt in Nijmegen is een van de proeftuinen persoonsgerichte zorg. In de wijk Lindenholt wonen veel mensen met problemen op meerdere levensdomeinen. Voor deze groep ontwikkelden de deelnemers aan de proeftuin het 'driegesprek'. Een gesprek waarbij de bewoner centraal staat, met de huisarts en een medewerker van het sociaal wijkteam.

Proeftuin persoonsgerichte zorg LindenholtHuisarts Mark van der Wel van wijkgezondheidscentrum Lindenholt: 'De afgelopen jaren constateerden wij dat veel mensen op het spreekuur kwamen met welzijnsvragen, die zij verhulden als medische vraag. In onze wijk wonen veel mensen met problemen op meerdere levensdomeinen. Ze komen bijvoorbeeld bij ons met hoofdpijnklachten. Als we doorvragen, merken wij regelmatig dat er onderliggende welzijnsproblemen spelen. Deze groep mensen verlangt bij uitstek een persoonsgerichte aanpak.' 

Proeftuin persoonsgerichte zorg 

In 2015 startte wijkgezondheidscentrum Lindenholt een ontwikkeltraject en werd een van de proeftuinen persoonsgerichte zorg van Vilans. Mark van der Wel is projectleider voor deze trajecten. Daarnaast is hij onderzoeker bij de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Persoonsgerichte zorg is niets nieuws voor hem: het is immers al meer dan 50 jaar een van de 3 kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Maar hij onderschrijft zeer het belang ervan.

Samenwerken met sociale wijkteams  

Mark: 'De komst van de sociale wijkteams betekende een nieuwe rol voor iedereen. Artsen mogen bijvoorbeeld niet meer direct doorverwijzen naar maatschappelijk werk. De vanzelfsprekendheid in samenwerking viel daarmee aanvankelijk weg. Met ons ontwikkeltraject willen we komen tot nieuwe samenwerkingsvormen. Met steun van Vilans gaat het best goed met de proeftuin. We zetten langzaam maar gestaag stappen in de goede richting.’

Gezamenlijke ambitie formuleren

De proeftuin startte met een samenwerkingsanalyse met alle betrokken partijen. ‘We wilden eerst een gezamenlijke ambitie formuleren. Een persoonsgerichte benadering en positieve gezondheid zagen wij als relevante onderdelen van het plan van aanpak. Daarna volgde een sessie met wijkbewoners en twee bijeenkomsten met huisartsen en leden van het sociaal wijkteam.’

Nieuwe aanpak: het driegesprek   

Cliënt driegesprek zorg en welzijn Met input uit de genoemde bijeenkomsten bedachten zorg- en welzijnswerkers en bewoners het driegesprek. Hierbij spreken de huisarts, een lid van het sociaal wijkteam en de wijkbewoner samen over de zorgen en vragen van de bewoner. Voor Lindenholt is dit nieuw. Voorheen werden aparte gesprekken gevoerd en moesten het sociaal wijkteam en Lindenholt nog onderling afstemmen. Mark: 'Door het driegesprek is deze tussenstap niet meer nodig. Ook hoeft de bewoner maar één keer zijn verhaal te doen. Hierdoor gaat er minder mis in de informatieoverdracht. Maar het mooiste resultaat is: bewoners hebben terecht het idee dat zij centraal staan en ertoe doen.'  

Samenhang welzijn en gezondheid

Hoe gaat het driegesprek in z'n werk? Mark: 'We bespreken dat welzijn en gezondheid met elkaar samenhangen. We kijken dan wat iemand nodig heeft om vervolgens gezamenlijk een plan van aanpak te formuleren. Daarbij komt de bewoner en zijn netwerk zoveel mogelijk zelf in actie naast benodigde ondersteuning vanuit zorg en welzijn.’

Bewoners denken mee

Wat vinden de bewoners ervan? 'De bewoners zien zeker het nut van een driegesprek,' vertelt Mark. 'Ze vonden het fijn om mee te denken. Er was wat aarzeling, omdat het driegesprek niet zozeer voor hen zou zijn, maar voor andere buurtbewoners die echte problemen zouden hebben op meerdere levensdomeinen. Over het algemeen zaten toch de wat gezondere bewoners aan tafel bij bedenken hoe het driegesprek eruit zou moeten zien.'

Beter aanbod van zorg en welzijn

Wijkgezondheidscentrum Lindenholt wil binnen 2 jaar een beter aanbod van zorg en welzijn hebben voor mensen met problemen op meerdere levensdomeinen. Een andere ambitie is een betere samenwerking tussen het sociale wijkteam en de huisartsen. Op de lange termijn hoopt Van der Wel zichtbaar te kunnen maken dat het tot Triple Aim leidt: gezondheidswinst met tevreden patiënten tegen lagere kosten.

Energie steken in samenwerking

Goede samenwerking vraagt aandacht, tijd en elkaar fysiek ontmoeten. Dit is een van de lessen van de proeftuin. 'Door aan het begin van het traject voldoende tijd te investeren in de samenwerking, krijg je alle neuzen dezelfde kant op. Wij verwachten dat door de betere samenwerking en nog persoonsgerichter werken dan we al doen, de werkdruk afneemt en het werkplezier toeneemt.'

Volg de proeftuinen persoonsgerichte zorg

Proeftuin persoonsgerichte zorgVilans begeleidt in 2015 en 2016 vier proeftuinen persoonsgerichte zorg. Elke proeftuinen ontwikkelt zijn eigen aanpak. De inzichten en ervaringen zullen worden gebundeld in een methodiek voor persoonsgerichte zorg die sectoroverstijgend is: voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Volg de proeftuinen persoonsgerichte zorg  

Lees ook het 2e interview over proeftuin Lindenholt, waarin maatschappelijk werker Carla Weijermans en bewoner Natia vertellen over het driegesprek.  

Verder lezen 

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten