Persoonsgerichte zorg in Hoensbroek: Het goede gesprek

De workshop ‘Het goede gesprek' helpt patiënten van gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord om meer uit het gesprek met hun zorgverlener te halen. In deel 2 van de drieluik over de proeftuin persoonsgerichte zorg in Hoensbroek, vertellen beleids-/kwaliteitsmedewerker en praktijkondersteuner Anneke Coenen en diabetescoach Brigiet Brink over de workshop.

Anneke Coenen van Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord'In het gezondheidscentrum merken we dat patiënten soms ontevreden naar huis gaan. Het lukt hen niet altijd te zeggen wat ze denken,' zegt beleids-/kwaliteitsmedewerker en praktijkondersteuner Anneke Coenen. 'Met de workshop 'Het goede gesprek' willen wij hen hierbij helpen door hen te versterken in hun rol.  

Persoonsgerichte zorg in HoensbroekDiabetescoach en ervaringsdeskundige Brigiet Brink: 'Het is goed als mensen zich ervan bewust worden dat zij wel degelijk iets in te brengen hebben. Voor het nemen van meer eigen regie is het zelf een mening vormen en die durven uiten heel belangrijk.’ Tijdens de workshop brengen Brigiet en Anneke dit bewustwordingsproces op gang. (foto: stockbeeld)

Proeftuin persoonsgerichte zorg

Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord neemt deel aan de proeftuinen persoonsgerichte zorg. Een initiatief van Vilans, waarbij zorgorganisaties nieuwe manieren verkennen om zorg en ondersteuning te bieden die aansluit bij de leefwereld van de cliënt. De proeftuin in Hoensbroek richt zich op meer eigen regie voor de patiënt. Het gezondheidscentrum ontwikkelde verschillende interventies, waaronder de workshop 'Het goede gesprek'. Lees meer over de proeftuinen persoonsgerichte zorg

Mensen moeten zich veilig voelen 

Diabetescoach Brigiet BrinkDiabetescoach Brigiet Brink ontwikkelde het programma voor de workshop, samen met de werkgroep uit de proeftuin en Vilans. De workshop bestaat uit twee sessies van 2,5 uur. ‘Ik hanteer een coachende techniek en stel me niet op als een soort juf. Gelijkwaardigheid is van belang. We kijken eerst met elkaar naar de huidige situatie. Er komen dan voorbeelden naar voren, als: vergeten vragen te stellen, onvoldaan gevoel na gesprek of zelfs helemaal dicht slaan. Het is voor de deelnemers fijn te ontdekken dat zij niet de enigen zijn die dat ervaren. Mensen moeten zich veilig voelen. Daarom geldt in de sessies de afspraak dat alles vertrouwelijk is.'

Behoeften van de patiënt centraal

In de workshop staan de behoeften van de patiënten centraal. Brigiet: ‘Vragen durven te stellen en antwoord krijgen, grenzen stellen, in rust dingen kunnen vertellen, zijn voorbeelden van die behoeften. Deelnemers bedenken zelf oplossingen en oefenen hiermee binnen en buiten de workshop. Tijdens de sessies zien de mensen dat zij zelf het initiatief kunnen nemen.’ 

Gelijkwaardig niveau

Anneke en Brigiet geven de workshop samen als duo zorgverlener & ervaringsdeskundige/coach. Ze zijn van mening dat zo’n duo-schap van meerwaarde is. ‘Je kunt elkaar vanuit verschillende perspectieven aanvullen’, vindt Anneke. Brigiet: ‘Als er een ervaringsdeskundige bij is, kom je sneller op een gelijkwaardig niveau. Je kunt de deelnemers makkelijker coachen.’

Win-winsituatie voor patiënt en zorgverlener

De workshop ‘Het goede gesprek’ is nu één keer gegeven en geëvalueerd. Brigiet: ‘Het is een win-winsituatie. De workshop is goed voor de patiënt én de zorgverlener. De samenwerking zorgverlener-patiënt verbetert. De zorgverlener krijgt beter inzicht in zijn handelen. De patiënt leert hoe hij alles uit het gesprek kan halen wat hij wil.' Op basis van deze evaluatie is samen met patiënten besloten de workshops vaker aan bieden’, zegt Anneke.

Tips voor productieve sessies

Om productieve sessies te kunnen organiseren is veiligheid cruciaal. Brigiet: ‘Ik adviseer een veilige omgeving te creëren zodat mensen zich kwetsbaar durven opstellen.’ Anneke: ‘Om die reden hebben wij gekozen voor een neutrale locatie, niet bij het gezondheidscentrum.’ Een ander advies van Anneke en Brigiet is om de groep beperkt te houden tot maximaal 6 deelnemers, zodat zij zich snel op hun gemak voelen. Brigiet: ‘Dan lukt het om de deelnemers te coachen en hen zelf te laten ontdekken wat voor hen werkt.’ Wil je contact opnemen met Brigiet Brink? Dat kan via: www.brigietbrink.nl

Dit is deel 2 van een drieluik over de proeftuin persoonsgerichte zorg bij Gezondheidscentrum Hoensbroek. Lees ook de andere 2 delen:

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten