Proeftuinen persoonsgerichte zorg: 'geef de cliënt de hoofdrol'

'Om persoonsgerichte zorg in de praktijk handen en voeten te geven is Vilans gestart met het begeleiden van vier proeftuinen voor persoonsgerichte zorg. De lat ligt hoog: de vier proeftuinen werken in 2015 en 2016 toe naar eigen plan van aanpak en een methodiek voor persoonsgerichte zorg die sectoroverstijgend is: voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. De vier deelnemende proeftuinen zijn:

  • Wijkgezondheidscentrum Lindenholt (eerstelijn, Nijmegen)
  • Gezondheidscentrum Hoensbroek (eerstelijn, Hoensbroek) 
  • Cicero Zorggroep (ouderenzorg, locatie Schuttershof Brunssum)  
  • Reinaerde (gehandicaptenzorg, Utrecht) 

Gemene deler: aandacht voor persoonlijke wensen

We verwachten dat de proeftuinen meer gemeenschappelijk hebben dan ze op het eerste gezicht denken en veel van elkaar kunnen leren. Want: of iemand nu verhuist naar een verpleeghuis, naar dagbesteding gaat of een consult heeft bij de huisarts, iedereen wil dat er aandacht is voor zijn persoonlijke wensen en verlangens. Niemand wil dat zijn leven op zijn kop wordt gezet en dat hij zich moet aanpassen aan allerlei regels.

Gemêleerde groep deelnemers

In de proeftuinen trekt een gemêleerde groep met elkaar op: zorgverleners uit gezondheidscentra, sociale wijkteams, ouderen- en gehandicaptenzorg, cliënten, GGD’en, gemeenten, managers en zorgverzekeraars.

Cliënt als belangrijkste stakeholder

Elke proeftuin start met de vraag: welk probleem wil je oplossen? En wie zijn je stakeholders? Het perspectief van de cliënt is hierbij leidend, hij is je belangrijkste stakeholder. Wanneer zorgverleners en cliënten als bondgenoten samenwerken, ontstaan nieuwe oplossingen die beter bij de cliënt passen. Tegelijkertijd ervaren cliënten door deze werkwijze hun toegevoegde waarde.

Nieuwe werkvormen

Aan de hand van nieuwe werkvormen krijgen we inzicht in wat wel en niet werkt. Elke proeftuin richt zich op een ander vraagstuk. Zo bekijkt de ene proeftuin wat persoonsgerichte zorg vraagt van alle betrokken partijen als het gaat om het maken van eigen keuzes voor je gezondheid. Terwijl een andere proeftuin zich bezighoudt met een plan van aanpak rond het behouden van de eigen identiteit als iemand verhuist naar een verpleeghuis.

Monitor persoonsgerichte zorg

We pakken het gedegen aan: elke proeftuin krijgt te maken met een monitor, die laat zien hoe ver de proeftuinen zijn en wat het oplevert. De monitor geeft inzicht in resultaten en kansen. Deelnemende organisaties krijgen zicht op waar ze staan. De resultaten van de monitor helpen hen om de juiste stappen te zetten.

Volg de proeftuinen!

Tot en met eind 2016 zijn de proeftuinen met persoonsgerichte zorg aan de slag. Wil je je laten inspireren? Of ben je nieuwsgierig naar wat er gebeurt? Volg dan de berichten op  www.kennispleinchronischezorg.nl, www.zorgvoorbeter.nl en www.kennispleingehandicaptensector.nl, waar we de inzichten, lessen en oplossingsrichtingen delen.'

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten