Proeftuin Reinaerde: ondersteuningsplan op maat

Gehandicaptenzorgorganisatie Reinaerde is deelnemer van de proeftuinen persoonsgerichte zorg. Zij maakten hun ondersteuningsplannen meer persoonsgericht, waardoor cliënten en familie zich mede-eigenaar voelen van het plan. Manager Ivonne Schrauwen: 'Het was een dik pak papier, nu zijn het 4 kantjes met de werkelijke vragen van de cliënt'

Persoongerichte zorg bij Reinaerde ‘Reinaerde is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. We hadden al een aantal jaren de wens onze ondersteuningsplancyclus meer persoonsgericht te maken zodat cliënten en familie zich mede-eigenaar voelen van het plan. Onze cyclus was heel erg gestandaardiseerd met veel vaste onderdelen en veel herhaling. Soms werden er situaties beschreven van meer dan 10 jaar oud. Het resultaat was een dik pak papier waar niemand blij mee was.

Tijdens bijeenkomsten met familie bleek dat zij graag met ons mee willen denken. Vilans heeft daarna begeleiders, familie, cliënten en gedragsdeskundigen geïnterviewd over persoonsgerichte zorg en hoe we dat kunnen toepassen in het proces rond ondersteuningsplannen. In bijeenkomsten hebben we uitgelegd hoe Reinaerde werkt met ondersteuningsplannen en de cyclus van een jaar. Veel dingen bleken niet bekend bij familie. Hoe vaak we evalueren, welke formulieren we gebruiken, welke werkdoelen er zijn.

Gelijkwaardige input

Uit de bijeenkomsten kwam veel energie. Er was gelijkwaardige input. Mensen vonden het fijn om betrokken te worden en waren blij met het idee dat het ondersteuningsplan voortaan niet meer 25 pagina’s dik zou zijn. Familieleden willen gewoon weten wat er het afgelopen jaar gebeurd is en wat we het komende jaar gaan doen. En wettelijk vertegenwoordigers vinden het prettig mee te denken over oplossingen, welke risico’s daarbij spelen (valgevaar bijvoorbeeld) en wat ze kunnen doen om die risico’s te verkleinen.

4 kantjes in plaats van 25 pagina’s

We werken nu in de proeftuin met 2 delen: het ondersteuningsdossier (met afspraken die in het verleden gemaakt zijn, als achtergrondinformatie) en het ondersteuningsplan zelf, ingekort tot 4 kantjes. In dit plan staan de werkelijke vragen van de cliënt. We proberen nu de gesprekken nieuwe stijl uit en we organiseren nog een bijeenkomst over evaluatiemomenten. We willen nog een factsheet maken waarin we in lekentaal uitleggen wat persoonsgerichte zorg inhoudt.

Methodische aanpak, invulling op maat 

Waar we naartoe willen is een ondersteuningsplancyclus op maat. Nu is er een methodische lijn - dat was ook nodig om te leren en op zaken op orde te krijgen. Maar nu willen we afstemmen met de cliënten en familie wat zij belangrijk vinden en wanneer we evalueren. In de methodische lijn behouden we datgene wat begeleiders ondersteunt. Zij bepalen de ankerpunten, de invulling is op maat. Het resultaat is een compact plan, ontstaan vanuit de vraag van cliënt en familie. Het is nog in de vorm van een proeftuin, hoe nu verder bij Reinaerde zijn we over in gesprek.

Onze lessen:

  • Stel open vragen en probeer dingen uit. Wees niet bang voor de antwoorden.
  • Door de juiste vragen te stellen aan de cliënt - op zo’n manier dat ze niet de geijkte antwoorden geven – kun je de kwaliteit van leven én van zorg verbeteren.
  • Het ondersteuningsplan wordt een echt ondersteuningsmiddel dat begeleiders helpt in hun werk. Het is niet een document waar je mee bezig bent omdat het moet. 

Lees ook het verhaal van begeleider Ellie Franken en familielid Marijke de Graaff

Verder lezen over de proeftuinen persoonsgerichte zorg

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten