Proeftuin Reinaerde betrekt familie bij ondersteuningsplan

Gehandicaptenorganisatie Reinaerde is een van de proeftuinen persoonsgerichte zorg. Zij ontwikkelden 'ondersteuningsplannen nieuwe stijl': compacte ondersteuningsplannen, gemaakt samen met de cliënt en zijn familie. Begeleider Ellie Franken en familielid Marijke de Graaff delen hun ervaringen.

Ellie: ‘Ik vind het belangrijk dat de cliënten en hun familie veel meer worden betrokken bij het maken van een ondersteuningsplan, waarin de doelen en afspraken wat betreft zorg en ondersteuning voor de cliënt voor het komend jaar staan. We streven hiermee naar een nieuwe manier van werken met het ondersteuningsplan: familie, cliënt en begeleider trekken veel meer samen op.'

Gelijkwaardige partners

Persoonsgerichte zorg bij Reinaerde'Onze cliënten zijn ouderen met een verstandelijke beperking, die zelf beperkt inspraak kunnen hebben,' legt Ellie uit. 'Het is daarom extra belangrijk dat familie en vertegenwoordigers goed betrokken worden bij de plannen voor zorg en ondersteuning. De ideeën moeten niet uit mij of collega’s komen, maar van de familie, verwanten en zo mogelijk van de cliënten zelf. Ik ontving veel positieve reacties van familieleden over het feit dat ze nu zo veel meer zicht hebben op wat er gebeurt.’ Marijke beaamt dat. ‘Ik ging er zonder verwachtingen in, maar ik vind het een heel goed initiatief. Omdat je in een vroeg stadium betrokken wordt, heb je ook werkelijk iets in te brengen. Vroeger kwam het van de organisatie en werd het als het ware opgelegd, nu zijn we gelijkwaardige partners.’

Eyeopeners in de gesprekken

Ellie vond het geweldig om te doen. ‘Je denkt nu samen na over plannen voor het komende jaar. We hebben daarvoor cliënten geïnterviewd over wat ze wilden en waar ze tegenaan liepen. Daar kwamen hele mooie dingen uit. Een cliënt is bijvoorbeeld dol op uitjes met de familie. Ik was me daar niet voldoende van bewust. Maar ze vindt het zo belangrijk dat we het zwaarder hebben laten wegen in haar ondersteuningsplan. Deze cliënt kan snel boos worden. We moeten haar begrenzen in wat wel en niet mag. Wat natuurlijk niet leuk is, maar wel nodig. In het gesprek kon ik daar op een neutrale manier met haar over praten. Toen zei ze dat ze die grenzen juist fijn vond en ook nodig had. Dat had ik nooit verwacht.’

Een persoonsgericht plan  

Marijke vindt het moedig van Reinaerde dat ze alles open lieten. ‘Dat sprak mij enorm aan en dat gaf me het gevoel dat ik als gelijkwaardige werd gezien. Ik kon alles zeggen en alles werd serieus genomen. De bestaande regels werden echt even aan de kant gezet. Zo van: dat lossen we later wel weer op. Nu ging het echt om wat wij te zeggen hadden. En het resultaat is ernaar. Het ondersteuningsplan bestaat nu uit 4 velletjes papier met afspraken over dingen die we het komende jaar gaan doen. Heel eenvoudig, heel praktisch en heel overzichtelijk.’

Tips voor zorgmedewerkers

Ellie heeft nog wat tips voor zorgmedewerkers die op deze manier aan de slag willen. ‘Sta open voor de mening en de ideeën van cliënten en verwanten. Denk niet altijd dat je het zelf wel weet op basis van je ervaring. Vraag wat  ze precies willen en wees niet bang voor het antwoord. Stel open vragen. Zo wordt de ondersteuningsplancyclus een gezamenlijk ding van managers, begeleiders én cliënten.’

Het scheelt een hoopt tijd

Reinaerde gaat nu voor de tweede keer het ondersteuningsplan ‘nieuwe stijl’ doen. ‘Ik hoop dat het dan voor al mijn cliënten op die manier kan’, zegt Ellie. ‘Het scheelt een hoop tijd en je bent veel meer betrokken bij cliënten en verwanten.’

Lees ook het interview met zorgmanager Ivonne Schrauwen van Reinaerde

Verder lezen over de proeftuinen persoonsgerichte zorg

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten