Proeftuin Hoensbroek: Ingrediënten voor eigen regie

Anneke Coenen van Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

Anneke Coenen werkt als beleids- en kwaliteitsmedewerker en praktijkondersteuner bij Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord. In 2015 vroeg Vilans het centrum mee te doen aan de proeftuin persoonsgerichte zorg. ‘Wij stimuleren mensen al langer zelf de regie te nemen. De proeftuin sluit daar perfect bij aan.’

Gezondheidscentrum Hoensbroek startte de proeftuin met het bij elkaar brengen van verschillende disciplines. Zij dachten na over de vraag: Welke ingrediënten zijn nodig om patiënten meer zelf de regie te laten nemen? Patiënten, een buurtteam, een zorgverzekeraar, wijkverpleging, de GGD, medewerkers van het gezondheidscentrum en medewerkers van Vilans wisselden hierover gedachten met elkaar uit. Het gezondheidscentrum ontwikkelde vervolgens verschillende interventies die mensen helpen om meer eigen regie te nemen en keuzes te maken die passen bij hun levenssituatie.

Suggesties voor meer persoonsgerichte zorg

Anneke vertelt dat patiënten het verschil tussen de professionals en zichzelf te groot vinden. ‘Patiënten hebben snel het gevoel dat zij minder kunnen. Wij vroegen hen in sessies speciaal opgezet voor patiënten, waar zij behoeften aan hadden. Dat werkte: er kwamen goede suggesties hoe persoonsgerichter gewerkt kan worden door zorgverleners. Patiënten vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat wanneer zij op het spreekuur komen de zorgverlener weet wie hij of zij is. Dat maakt het voor hen persoonlijker en betekent dat zij makkelijker met een vraag komen. Een foto in het dossier bleek hiervoor een goede oplossing.’

Vragenlijst voor patiënten

Een andere manier om achter behoeften van patiënten te komen, is een vragenlijst voor patiënten. De vragenlijst is ontwikkeld samen met patiënten en ging over hoe zorgverleners patiënten benaderen. De vragenlijst heeft veel opgeleverd. 'Een groot aantal mensen blijkt bijvoorbeeld niet alles te durven zeggen tegen hun zorgverlener,’ licht Anneke toe.

Workshop Het goede gesprek

Dit inzicht leidde tot het ontwikkelen van de workshop 'Het goede gesprek'. Samen met coach en ervaringsdeskundige Brigiet Brink geeft Anneke deze workshop, die patiënten helpt om een actieve gesprekspartner te zijn. Anneke: 'De eerst gegeven sessies zijn goed ontvangen door de patiënten. Als de workshop eenmaal goed geïntegreerd is in onze regio, gaan we hem ook in andere regio’s aanbieden. Daarnaast is, op basis van resultaten uit de vragenlijst, het spreekuur van de huisarts verlengd van 10 naar 15 minuten. Patiënten vinden de professional soms te snel gaan. Het is goed om daarbij stil te staan.’

Keuzes maken voor een gezonde levensstijl

Mensen met elkaar verbinden

Anneke vertelt dat Hoensbroek zich nu ook richt op het verbinden van mensen met elkaar. ‘Wij horen vaak dat patiënten bijvoorbeeld willen wandelen, maar niet alleen. Bestaande (online) platforms om gezamenlijk iets te ondernemen staan te ver af van deze mensen. Wij zijn op zoek hoe we mensen met elkaar kunnen verbinden. In september willen we starten met een inloopbijeenkomst waarbij een community werker en gastvrouw (= een patiënt uit de werkgroep) aanwezig zijn om mensen wegwijs te maken in de bestaande platforms. Mensen worden letterlijk bij de hand genomen. Het mooie is dat al dit soort initiatieven van patiënten komen. Zij waarderen het dat ze mogen meedenken en meepraten. 

Belangrijkste les voor Hoensbroek

Terugkijkend naar de aanpak in de proeftuin is voor Anneke de belangrijkste les het verschil in perceptie. ‘Patiënten en zorgverleners zijn gelijkwaardig, maar de patiënt ervaart dat niet zo. Dat was een eyeopener. En dat het veel tijd kost om de best passende interventies en een aanpak met elkaar te vinden, maar dat is het wel waard.’

Dit is deel 1 van een drieluik over Gezondheidscentrum Hoensbroek – Proeftuin Persoonsgerichte zorg. Lees ook de andere 2 delen:

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten