Persoonsgerichte zorg van diabetescoach Brigiet Brink

Diabetescoach Brigiet Brink

Van de ene op de andere dag heb je diabetes. Hoe accepteer je dat je leven blijvend is veranderd? Diabetescoach Brigiet Brink, zelf ook diabetespatiënt, begeleidt mensen bij het omgaan met de ziekte. 

Diabetes combineren met werk en gezin

‘Toen  ik op mijn 31e met diabetes geconfronteerd werd, verbaasde het me dat ik niet emotioneel ondersteund werd. Ik leerde hoe ik moest meten en spuiten en waarom dat moet. Maar er was geen begeleiding om te leren accepteren dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. En hoe je diabetes combineert met werk, sport en kinderen. Terwijl ik merkte dat een chronische ziekte veel impact op mijn leven had.

Ervaringsdeskundige diabetescoach

Ik zocht een coach om samen met mij dit proces te doorlopen. Hoewel ze geen diabetes had, voelde ze aan wat ik nodig had. Ze hielp me uit de emotionele impasse waar ik in vast zat. Een coach die zelf ervaring heeft met diabetes zou ideaal zijn, dacht ik.

Diabetes bepaalt bij veel mensen hun leven

Via Diabetesvereniging Nederland merkte ik dat ik niet de enige ben die worstelt met negatieve gevoelens over diabetes: boosheid, schaamte, onzekerheid en angst komen vaak voor. Veel mensen hebben het gevoel dat diabetes hun leven bepaalt. Hier valt nog veel te winnen, vond ik. Vanuit dat idee heb ik mijn baan opgezegd – ik was al werkzaam als coach - en ben begonnen als diabetescoach. In Nederland ben ik op dit moment de enige diabetescoach. Wel zijn er enkele coaches op het gebied van werk en diabetes actief.   

Aandacht voor emotionele aspecten

Inmiddels heb ik al veel mensen begeleid. Dat ik zelf diabetes heb, schept een band. Ik weet hoe het is om er elke dag mee bezig te zijn. Er is heel veel behoefte aan emotionele ondersteuning. In de zorg is hier helaas nog weinig aandacht voor. Terwijl het zó belangrijk is. Je kunt het medisch gezien nog zo op orde hebben, maar als iemand de ziekte niet accepteert of de ziekte mag er niet zijn, dan kunnen ernstige complicaties optreden. Dat leidt niet alleen tot persoonlijk leed, maar ook tot hoge zorgkosten. 

Jezelf zijn mét diabetes

Een voorbeeld van een coachingstraject is Marieke, een studente die het niet volhield om haar drukke studentenleven te combineren met haar diabetes. Zij gaf de diabetes hiervan de schuld. In een aantal coachingsessies kwam zij tot het inzicht dat je jezelf kunt blijven door toch een beetje anders te zijn. Doordat zij hier stappen in heeft durven zetten ervaart zij haar diabetes niet meer als last maar als onderdeel van wie zij is.

Zelfvertrouwen en eigen kracht versterken

Een ander voorbeeld is Eva, een vrouw van 35. Ze had zich door de verzekeraar laten aanpraten dat ze een controlfreak was, omdat ze vaker dan 5 keer per dag haar bloedglucose wilde meten. Alleen al door de stress hierover schoten haar bloedsuikers omhoog. Met haar praatte ik vooral over zelfvertrouwen. Wie bepaalt wat jij nodig hebt en wat goed voor je is: je verzekeraar of jijzelf? Dat gaf haar de kracht om voor zichzelf op te komen.

Meer persoonsgerichte zorg

Ik ben ervan overtuigd dat het belang van emotionele aspecten bij een chronische ziekte steeds meer gaat doordringen bij zorgverleners en zorgverzekeraars. Je ziet het al meer bij praktijkondersteuners die met zelfmanagement bezig zijn. Mensen die emotioneel in balans zijn, zijn beter in staat om voor zichzelf te zorgen. Ik hoop dat de coaching in de toekomst vergoed gaat worden en dat de gezondheidszorg meer persoonsgericht wordt in plaats van protocolgericht.

Delen van deze tekst en de foto verschenen eerder in Diabc, magazine van Diabetesvereniging Nederland. Fotografie: Dirk Jansen.

Meer informatie over diabetescoaching van Brigiet Brink (externe link)

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten