Behoud identiteit staat voorop bij proeftuin Cicero

Cicero Zorggroep is een van de deelnemers aan de proeftuinen persoonsgerichte zorg. Binnen de proeftuin legt Cicero de focus op identiteit. Voor de bewoners van hun zorgcentrum Schuttershof geldt: 'Blijven wie je bent, zoveel mogelijk leven zoals je was gewend, met de mensen die je kent.'

De vier proeftuinen persoonsgerichte zorg ontwikkelen ieder een eigen aanpak voor persoonsgerichte zorg. De proeftuinen zijn afkomstig uit de ouderenzorg, eerste lijn en de gehandicaptensector. Op basis van de inzichten en ervaringen zal een methodiek voor persoonsgerichte zorg beschikbaar komen die toepasbaar is in alle sectoren van de langdurige zorg. Ook zal een monitor ontwikkeld worden die organisaties inzicht geeft in hoeverre hun zorg en ondersteuning persoonsgericht is.

Proeftuin persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg in een zorgcentrum

Ellen Leers van proeftuin CiceroToen Vilans in 2015 Cicero Zorggroep uit Brunssum vroeg mee te werken aan de proeftuinen persoonsgerichte zorg volgde al snel een bevestigend antwoord. 'De proeftuin sloot perfect aan bij ons strategieprogramma 'Cliënt centraal' en één van onze leidende principes: behoud van identiteit,' vertellen Ellen Leers, secretaris Raad van Bestuur en hoofd Kwaliteit & Beleid (foto) en Marion Spanbroek, locatiemanager Schuttershof. In de proeftuin ontwikkelde de organisatie verschillende interventies die bijdragen aan persoonsgerichte zorg. Cicero koos zorgcentrum Schuttershof voor de proeftuin omdat daar door de diversiteit aan problematiek het meeste te leren viel.

Identiteit van bewoners 

Proeftuin Cicero Marion SpanbroekMarion Spanbroek (foto): 'We startten de proeftuin met een brainstorm over de vraag "Hoe kom je achter de identiteit van de bewoners en hoe kunnen we die behouden?" Cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, verzorgenden, verpleegkundigen, management, arts en geestelijk verzorger dachten mee over die vraag. Na 2 bijeenkomsten kwamen we tot 3 thema's met 7 onderwerpen waar Cicero mee aan de slag ging. Voor elk onderwerp werd een werkgroepje benoemd, waaraan ook bewoners en mantelzorgers deelnamen.'

Een warm welkom en een goede start

Het eerste thema is: een warm welkom en een goede start - een nieuw thuis. Door de overgang naar de nieuwe omgeving goed voor te bereiden, voelt de bewoner zich eerder op zijn gemak. Cicero realiseert dit door de cliënt van tevoren thuis te bezoeken. Dezelfde medewerker is ook aanwezig tijdens de verhuizing om de cliënt op te vangen. Het papierwerk verdwijnt tijdens de eerste week naar de achtergrond zodat cliënten en familie eerst kunnen wennen aan de nieuwe situatie.

Persoonsgerichte zorg is een samenspel 

Het tweede thema gaat over gedeelde zorg: een samenspel tussen de bewoner, familie en de medewerkers. Huiskamergesprekken met bewoners bieden momenten van rust en contact. Familieleden en mantelzorgers kunnen tijdens groepsgesprekken lotgenoten ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Een plezierige dag is het derde thema. Daarbij is aandacht voor de band met de familie, de dagbesteding van bewoners en hun wensen. Bij alle thema’s staat de identiteit van bewoners centraal. Ellen: 'Blijven wie je bent, zoveel mogelijk leven zoals je was gewend, met de mensen die je kent.'

Balans vinden in wensen en mogelijkheden 

De verschillen in beleving van cliënten vormen een uitdaging voor persoonsgerichte zorg. In Schuttershof woont een breed spectrum aan cliënten. Ellen: 'We willen alle cliënten zo persoonlijk mogelijk bedienen en zorg verlenen, maar we moeten rekening houden met de beperkte middelen. Als je puur naar financiën kijkt, ontstaat de neiging te standaardiseren. Je moet een balans vinden, want persoonsgerichte zorg betekent niet: the sky is the limit. Het zit vooral in oprechte aandacht, je echt verdiepen in de mensen. Niet zorgen voor, maar zorgen dat. We zoeken naar mogelijkheden.' De aangepaste processen als standaard zien, vormt volgens de dames de grootste valkuil. Er komen steeds nieuwe mensen en dus ook nieuwe wensen. Welke wensen hebben de bewoners? Bekijk de flyer 'Wensen van onze cliënten (pdf)

Iedereen brengt zijn kwaliteit in 

Ellen vindt dat er mooie dingen ontstaan als mensen samen ‘klussen’. 'Iedereen brengt zijn kwaliteit in en voelt zich eigenaar.' Ook Marion ziet samenwerking als belangrijkste les uit de proeftuin Persoonsgerichte zorg. 'Je begint samen, maar aan persoonsgerichte zorg komt nooit een einde.' 

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten