Driegesprek over meervoudige problematiek bij proeftuin Lindenholt

Wijkgezondheidscentrum Lindenholt is een van de proeftuinen persoonsgerichte zorg. De deelnemers aan de proeftuin bedachten 'het driegesprek', waarin zorg en welzijn bij elkaar komen. Lees de ervaringen van maatschappelijk werkster Carla en wijkbewoner Natia.

'Bewoners met meervoudige problematiek en bewoners die het moeilijk vinden om hulp te vragen, hebben baat bij het driegesprek, verwacht maatschappelijk werkster en lid van het sociaal wijkteam Carla Weijermans. Het driegesprek is een van de interventies om de zorg persoonsgerichter te maken. Hierbij spreken de huisarts, een lid van het sociaal wijkteam en de wijkbewoner samen over de zorgen en vragen van de bewoner. 

Zorg en welzijn bij elkaar

Driegesprek zorg en welzijn bij meervoudige problematiekCarla: ‘Het is belangrijk dat een bewoner de zorg en hulpverlening krijgt die leidt tot verbetering van het algehele welzijn. Bij een driegesprek krijgen we veel informatie boven tafel, omdat we vanuit verschillende perspectieven in het gesprek staan. We vragen door als er kwesties spelen om erachter te komen waar het écht om gaat’. Bewoner Natia voelt zich prettig bij het driegesprek. ‘Er is meer betrokkenheid bij mijn situatie. Ik merk dat ze me serieus nemen; mijn mening telt echt.’ Door uit te gaan van de wensen van de bewoner sluit het aanbod van zorg en welzijn vervolgens beter aan. (foto is stockbeeld)

Ontwikkeltraject persoonsgerichte zorg

Het wijkgezondheidscentrum Lindenholt zit nog volop in het ontwikkeltraject persoonsgerichte zorg. Carla: ‘De basis is dat het sociaal wijkteam en het gezondheidscentrum samen aandacht besteden aan de thema’s zorg en welzijn. We zochten naar een manier om zorg en welzijn beter op elkaar aan te laten sluiten. Het driegesprek kan daar een belangrijke rol in spelen. Het ontwikkeltraject kost tijd, maar ik vind het positief dat alle partijen er energie in steken. We moeten de interventies samen blijven ontwikkelen.’

Uitgaan van wat de cliënt wil

Carla geeft aan dat het driegesprek lastig kan zijn als een professional al langer betrokken bij de cliënt is en zich zorgen maakt. ‘Dan kun je van alles nodig vinden wat mogelijk niet aansluit bij hem of haar. Het is cruciaal juist uit te gaan van wat de cliënt wil. Stel dat centraal. Is het niet haalbaar? Wijs het dan niet meteen af, maar ga met elkaar in gesprek en zoek een oplossing die past bij de cliënt.’

'Het gevoel dat ik ertoe doe'

Natia deelt deze opvatting. ‘Ik was in het begin een beetje gespannen, maar dat is niet nodig. Ik kende alleen mijn huisarts, maar ik voelde me ook meteen op mijn gemak bij de medewerker van het sociaal wijkteam. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen vertrouwen hebben in het driegesprek. Het is nu nog nieuw, maar het gaf mij het gevoel dat ik er toe doe. De medewerkers willen echt helpen en dat is fijn.’

De klik is belangrijk

Het driegesprek is nog vol in ontwikkeling. Lindenholt neemt de tijd om deze interventie voor persoonsgerichte zorg zo goed mogelijk vorm te geven. Natia geeft aan dat de klik tijdens het gesprek belangrijk is. ‘Het driegesprek vind ik een goede methode. Als de huisarts en de medewerker van het sociale wijkteam je op een goede manier benaderen, komt het wel goed.’

Lees ook het interview met huisarts Mark van der Wel over het driegesprek bij proeftuin Lindenholt met huisarts Mark van der Wel.

Proeftuinen persoonsgerichte zorg 

Proeftuin persoonsgerichte zorgIn 2015 startte wijkgezondheidscentrum Lindenholt een ontwikkeltraject en werd een van de proeftuinen persoonsgerichte zorg. Vilans begeleidt in 2015 en 2016 4 proeftuinen om het concept in de praktijk te brengen. Elke proeftuinen ontwikkelt zijn eigen aanpak. De inzichten en ervaringen worden gebundeld in een methodiek voor persoonsgerichte zorg die sectoroverstijgend is: voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Volg de proeftuinen persoonsgerichte zorg   

Verder lezen 

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten