Samen krijgen we meer voor elkaar! #Zorg2017

09 december 2016

Zorgen dat zorg beter werkt, dat is de drijfveer van Vilans. In 2017 wil Vilans samen met partners in de zorg haar ambities vormgeven. Er zijn 8 ambities geformuleerd, waarop iedereen ideeën kan insturen. Inmiddels zijn er al meer dan 40 ideeën binnengekomen! Vilans start met de ambitie Technologie maakt het leven zo veel menselijker!

Zorg 2017: ambitie technologie

Ieder jaar krijgt Vilans van het Ministerie van VWS de opdracht om innovatieve, bruikbare en goed onderbouwde oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken in de zorg. De kennis die dat oplevert verspreidt Vilans landelijk via de kennispleinen. Komend jaar wil Vilans vernieuwend programmeren, waarbij iedereen wordt uitgenodigd ideeën aan te leveren en samen aan de slag gaan. Want: samen krijgen we meer voor elkaar!

8 ambities voor 2017 

De 8 ambities zijn: 

  1. Toon het ware gezicht van de zorg
  2. Kennis verbinden en laten stromen
  3. Onmisbare rol voor mantelzorgers en vrijwilligers
  4. Stoppen met wegstoppen
  5. Een huis moet voelen als een thuis
  6. Weg met de bureaucratie
  7. Technologie maakt het leven zo veel menselijker
  8. Diversiteit geeft de zorg niet alleen meer kleur

Meer over de 8 ambities lees je op de website van Vilans: Meedoen = meer doen

Ambitie technologie start in januari

Vilans start in januari met de ambitie Technologie maakt het leven zo veel menselijker! De ideeën die hierop binnenkwamen zijn te verdelen in 3 groepen. Een groep gaat over technologie in de thuissituatie. Andere ideeën gaan over technologie rond de verhuizing van de thuissituatie naar intramurale zorg. De derde groep is een clustering van ideeën over technologie in de intramurale zorg. In alle gevallen helpt technologie om de zorg menselijker te maken.

Aan de slag

In januari toetst Vilans de ideeën aan de hand van enkele criteria. Belangrijk is bijvoorbeeld dat er meerdere partijen mee willen werken aan het idee. Ook is een voorwaarde dat deelnemende partijen een eigen investering leveren in uren, kennis, netwerk of financiën. Samen met de indieners worden de meest kansrijke ideeën uitgewerkt tot concrete activiteiten en projecten. Na afstemming met opdrachtgever VWS gaan de partijen met elkaar van start.

Ambities 2017 Vilans

Blijf ideeën insturen!

Ondertussen blijft Vilans ideeën verzamelen voor de verschillende ambities. Heb jij een idee? Wil je meedoen en op welke manier? stuur een e-mail naar: zorg2017@vilans.nl.

Meer informatie

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten