Vier proeftuinen werken aan persoonsgerichte zorg

29 oktober 2015

Persoonsgerichte zorg is zorg afgestemd op de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de patiënt. Het is een integrale benadering, die beschreven is als het 'Huis van persoonsgerichte zorg’ (Boshuizen et al, 2014). In een white paper lees je hier meer over. Het huis bestaat uit vijf pijlers:

Huis van persoonsgerichte zorg

1. Het hart van het huis: persoonsgerichte zorg
2. De linkermuur: goed geïnformeerde patiënten en mantelzorgers
3. De rechtermuur: de coachende zorgprofessional
4. Het dak: de organisatie die persoonsgerichte zorg faciliteert en ondersteunt
5. Het fundament: de context en zorginkoop

Vier proeftuinen persoonsgerichte zorg

Om persoonsgerichte zorg in de praktijk handen en voeten te geven is Vilans in het voorjaar van 2015 gestart met het begeleiden van vier proeftuinen voor persoonsgerichte zorg. De vier proeftuinen zijn:

  • Wijkgezondheidscentrum Lindenholt (eerstelijn, Nijmegen)
  • Gezondheidscentrum Hoensbroek (eerstelijn, Hoensbroek)
  • Cicero Zorggroep (ouderenzorg, locatie Schuttershof Brunssum) 
  • Reinaerde (gehandicaptenzorg, Utrecht) 

Gezamenlijke aanpak voor persoonsgerichte zorg

Binnen een proeftuin gaan diverse stakeholders met elkaar aan de slag om tot een gezamenlijke aanpak voor persoonsgerichte zorg te komen. De aanpak komt tot stand middels het doorvoeren en monitoren van de nieuwe aanpak in praktijksituaties. De stakeholders die binnen de proeftuinen samen optrekken zijn: zorgverleners uit gezondheidscentra, sociale wijkteams, ouderen- en gehandicaptenzorg, patiënten, GGD’en, gemeenten, managers en zorgverzekeraars.

Pijlers van het Huis van persoonsgerichte zorg 

De deelnemers van de proeftuinen werken aan de pijlers van het Huis van persoonsgerichte zorg.  Zij onderzoeken wat essentiële onderdelen van persoonsgerichte zorg zijn, welke interventies werken en hoe je deze het beste kunt invoeren. Ook willen zij erachter komen wat dit vraagt van patiënten, zorgverleners en managers. De leefwereld van patiënten is het uitgangspunt bij alle activiteiten in de proeftuinen. Centraal staat de vraag: hoe draagt deze activiteit bij aan een betere leefwereld voor de patiënt en dus: meer persoonsgerichte zorg.

Methodiek voor persoonsgerichte zorg

Het doel van de proeftuinen is om te komen tot een eigen plan van aanpak voor persoonsgerichte zorg. Daarnaast wil Vilans een methodiek ontwikkelen die sectoroverstijgend is: voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Stakeholders in de proeftuinen, externe onderzoekers en ervaringsdeskundigen worden al in een vroeg stadium betrokken bij het ontwerpen van de methodiek. Deze bestaat uit: een theoretische basis voor persoonsgerichte zorg, een monitor voor persoonsgerichte zorg, passende interventies en praktische handvatten om persoonsgerichte zorg in de praktijk te realiseren. 

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten