De patiënt als samenwerkingspartner

22 november 2016

Gezondheidscentrum Hoensbroek (GHC) is een van de ‘proeftuinen persoonsgerichte zorg’. Voor hen een uitgelezen kans om te onderzoeken hoe zij de zorg beter kunnen laten aansluiten op de leefwereld van de patiënt. Zij ontdekten hoe patiënten een doeltreffende bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van goede oplossingen in de zorg.

Patiënt als samenwerkingspartnerGezondheidscentrum Hoensbroek heeft veel patiënten met een lage sociaaleconomische status. Het GHC probeerde al verschillende keren om patiënten leefstijlkeuzes te laten maken die bijdragen aan hun gezondheid. Die pogingen hadden wel effect, maar steeds op een kleine groep. De hulpverleners in GHC Hoensbroek wilden daarom samen met patiënten zoeken naar nieuwe oplossingen op maat, waarmee ze een grotere groep patiënten konden bereiken.

Gelijkwaardigheid tussen patiënt en zorgverlener essentieel

De proeftuin persoonsgerichte zorg bood hiervoor de gelegenheid. Een belangrijk uitgangspunt van de proeftuinen is ‘bedenk en doe het samen’. In een werkgroep gingen hulpverleners en patiënten samen op zoek naar oplossingen om meer mensen mee te krijgen in een gezondere leefstijl. Al snel werd duidelijk dat de gelijkwaardigheid tussen patiënt en zorgverlener er vanuit nature niet is. Terwijl dit juist een essentieel onderdeel is van een goede samenwerking. Een patiënt stelt zich open en voelt zich betrokken op het moment dat er echt geluisterd wordt en er ruimte is voor zijn inbreng. Vanuit die basis kan de patiënt een waardevolle inbreng leveren aan de innovatie in de zorg.

Lees het volledige artikel De patiënt als samenwerkingspartner (pdf) dat in november verscheen in De eerstelijns (pdf)

Volg de proeftuinen persoonsgerichte zorg 

Visual-persoonsgerichte-zorg-voorbeeldVier zorgorganisaties verkennen binnen de proeftuinen persoonsgerichte zorg nieuwe, creatieve manieren om zorg en ondersteuning te bieden die aansluit bij de leefwereld van de cliënt. Zij ontwikkelen ieder een eigen aanpak en werken toe naar een methodiek voor persoonsgerichte zorg. Lees de verhalen van de proeftuinen en bekijk de filmpjes 

Verder lezen

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten