Instrument ICF-PC voor de eerste lijn klaar voor gebruik

29 oktober 2015

De zorg voor mensen met chronische aandoeningen is traditioneel ziektegericht. Maar we kunnen ook denken vanuit functioneren, participeren en zingeving. Dit noemen we het GG-domein: gezondheid en gedrag. Voor mensen die te maken krijgen met een of meerdere chronische ziekten, zijn GG-aspecten als zelfredzaamheid en kwaliteit van leven soms belangrijker dan goede behandeling van de ziekte(n) zelf.

Instrument ICF-PC voor consult huisarts

In kaart brengen van het GG-domein

Een team van wetenschappers, experts, patiënten en praktijkondersteuners heeft in co-creatie een nieuw instrument ontwikkeld voor het in kaart brengen van het GG-domein. Het ICF-Primary Care (ICF-PC) is een instrument waarmee huisartsenpraktijken informatie over het functioneren van een patiënt kunnen achterhalen en complementair aan de medische gegevens in hun ICT-systeem kunnen vastleggen. Indien gewenst, verbindt de patiënt daar, al dan niet in samenspraak met zijn huisarts of praktijkondersteuner, doelen en acties aan.

Resultaten van het onderzoek

In een aantal huisartsenpraktijk in Nijmegen werd het nieuwe instrument toegepast en werd met een deel van de patiënten een GG-gesprek gevoerd. Veel patiënten zagen dit als een zinvolle reflectie. Voor praktijkondersteuners leidde het GG-gesprek in veel gevallen tot nieuwe inzichten over hun patiënten. Slechts bij enkele patiënten was het gesprek aanleiding tot nieuwe voornemens en acties met betrekking tot het GG-domein. Lees alle bevindingen in de samenvatting van de rapportage (pdf)

Ambivalente houding tegenover GG

Tijdens het onderzoek bleek dat er zowel bij arts als patiënt nog vaak een ambivalente houding bestaat tegenover een meer GG-gerichte aanpak. Projectleider Hans Vlek van Vilans: ‘In de zorg wordt momenteel veel gesproken over positieve gezondheid. Een brede visie waarin participeren, functioneren, kwaliteit van leven en zingeving centraal staan. Maar in de praktijk heeft deze benadering nog wat voeten in de aarde.'

Meer aandacht voor de introductie

'We zagen in het onderzoek dat zorgverleners en patiënten nog niet gewend zijn aan het idee, en ook niet verwachten, dat in een consult GG-aspecten besproken worden,' licht Hans Vlek toe. 'Een van de aanbevelingen in het rapport is dan ook om meer aandacht te besteden aan de introductie van de aanpak. Zodat duidelijk wordt wat de bedoeling is en wat de patiënt eraan zou kunnen hebben. Vervolgens kan de patiënt zelf besluiten of hij ermee aan de slag wil.'

Patient-centered care

Toch bleek de methodiek van het voeren van een gesprek over gezondheid en gedrag goed te werken. Van zowel arts als patiënt vraagt dit een andere houding dan bijvoorbeeld bij een anamnese. De regie van het proces ligt meer bij de patiënt, waarmee het principe van patient-centered care weer een stapje dichterbij komt.

Samenwerkingspartners

Vilans, Radboudumc (afdeling Eerstelijnsgeneeskunde) en het academisch netwerk NMP van het RadboudUMC werkten samen aan dit project, dat is uitgevoerd met financiële ondersteuning van VGZ.

Download de samenvatting van de rapportage (pdf)

Het volledige rapport, met de ICF-PC vragenlijst, is op te vragen via info@kennispleinchronischezorg.nl

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten