In 2016 gaat het roer om in de huisartsenzorg

05 januari 2016

Wat gaat er veranderen in de huisartsenzorg in 2016? De nieuwe website www.hetroergaatom.nl informeert huisartsen en andere partijen in de zorg over de maatregelen die genomen zijn als gevolg van de landelijke huisartsenactie ‘Het Roer Moet Om’. De eerste wijzigingen die per 1 januari 2016 ingegaan zijn, betreffen het verminderen van de bureaucratie en de administratieve lasten. Formulieren voor medicijnen, hulpmiddelen en verwijzingen zijn afgeschaft. In de loop van 2016 volgen afspraken rondom andere thema’s: samenwerking, declaratieverkeer, contractering en kwaliteit.

Manifest ‘Het roer moet om’

Een actiegroep van bezorgde huisartsen stelde in 2015 een manifest op ‘Het Roer Moet Om’ en maakte  knelpunten en problemen in de huisartsenzorg bespreekbaar. Dit resulteerde in het rapport ‘Het Roer Gaat Om’ (pdf). Het manifest is inmiddels ondertekend door bijna 8.000 huisartsen, dat is 70% van de beroepsgroep. Huisartsenorganisaties (InEen, LHV, VPH), verzekeraars (ZN) en overheid (NZa, VWS) hebben in het najaar van 2015 aanbevelingen uit het rapport uitgewerkt naar concrete maatregelen.

Overige aanbevelingen

Het uitwerken van andere aanbevelingen uit het rapport volgen in de loop van 2016. Dit zijn onder meer: CIZ-indicaties, betere borging van het declaratieverkeer, contractering tussen huisartsen en verzekeraars, de gevolgen van de mededingingswet en indicatoren voor kwaliteit. Houd hiervoor www.hetroergaatom.nl in de gaten.

Gezamenlijk initiatief

De website www.hetroergaatom.nl is een gezamenlijk initiatief van alle betrokken partijen: de vereniging van huisartsenorganisaties, InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bron: LHV

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten