Bouw aan je droomhuis voor persoonsgerichte zorg

16 november 2015

Het Huis van persoonsgerichte zorg is een model om in kaart te brengen wat nodig is om persoonsgericht zorg in te voeren. Alle delen van het huis zijn daarbij van belang, zegt Stephan Hermsen, senior adviseur persoonsgerichte zorg en populatiemanagement bij Vilans in het themanummer over persoonsgerichte zorg van Bijblijven, het nascholingsblad voor de huisartsen.

Quote Stephan Hermsen over persoonsgerichte zorgHuis van persoonsgerichte zorgIntrinsieke motivatie

Stephan Hermsen in Bijblijven: ‘Alle delen van het huis zijn van belang. Je kunt niet één element toepassen. In de praktijk blijkt het alleen in de juiste context te werken, waarbij zowel de hele zorgorganisatie, als de zorgverleners en de patiënten gericht zijn op persoonsgerichte zorg. Het lukt, als alle partijen de intrinsieke motivatie hebben om ermee aan de slag te gaan.' Eerste ervaringen laten zien dat persoonsgerichte zorg positieve resultaten opleveren: de ervaren kwaliteit van leven van patiënten neemt toe en er zijn minder zorginterventies nodig. Lees meer over de integrale aanpak van persoonsgerichte zorg in het gratis White paper over persoonsgerichte zorg.

Hart van het huis

In het hart van het Huis van persoonsgerichte zorg vinden we de patiënt en de hulpverlener die samen de agenda, de doelen en de acties, bepalen. Hiervoor moet de patiënt wel over de juist informatie beschikken. Links in het huis vinden we daarom ‘de goedgeïnformeerde patiënten en mantelzorgers’.  

De coachende zorgverlener

In de praktijk raken zorgverleners soms gefrustreerd. Hermsen: ‘Zij willen de patiënt helpen, maar de patiënt doet niets met hun adviezen.’ De coachende zorgverlener, in de rechterkant van het huis is essentieel.

Fundering en dak van het huis

Aan de onderzijde van het huis bevindt zich de persoonsgerichte omgeving en zorginkoop. Ook bijvoorbeeld de zorgverzekeraar moet zich kunnen vinden in persoonsgerichte zorg en de indicatoren daarop afstemmen. Handelen volgens de wensen van de patiënt zou ook een indicator kunnen zijn. Het dak van het huis wordt gevormd door de hele organisatie, die persoonsgerichte zorg ondersteunt en faciliteert. Meer weten over het vormgeven van persoonsgerichte zorg in de huisartsenpraktijk?

Download het volledige artikel van Stephan Hermsen (pdf)

Dit is het 1e artikel uit de serie '8 artikelen over persoonsgerichte zorg in de huisartsenpraktijk'.

Meer artikelen over persoonsgerichte zorg

kennispleinchronischezorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten